Meny
Krabat Løvehulen
Krabat barnehage Kjell Arholms gate 26 4021 Stavanger
Gosen barnehage Gosenlund 14 4041 Hafrsfjord Telefon: 51913260 Send oss e-post
Haugtussa barnehage Åroliljastien 2 4021 Stavanger Telefon: 51913315 Send oss e-post
Madlavoll barnehage Norvald Frafjordsgate 42 4021 Stavanger Telefon: 51912633 Send oss e-post
Havhesten barnehage Professor Olav Hanssensvei 12 4021 Stavanger Telefon: 51913600 Send oss e-post
Redaktør: Margareth Olsen
Logg inn
Logg inn

Vi håper at barnehageåret 202-23 blir et godt og kjekt år for oss alle. Vi ønsker at barnehagen skal være en god møteplass - og dere er alltid velkommen inn for å leke og være sammen med oss, ta en prat eller en kopp kaffe.....  

Vi prioriterer, og legger størst vekt på, våre daglige møter/små samtaler ved bringing og henting – øye til øye. Da blir vi gode samarbeidsmodeller for barna! Vi anbefaler dere også å lese i «dagen i dag» boka. Da vil dere få innblikk i hverdagen vår og kanskje hva dere kan prate med barna om rundt middagsbordet. Foruten « dagboken» vil vi skrive 3-4 litt lengre brev til dere i året - hvor vi går mer i dybden på lek og spesielle interesser/behov i gruppen. Disse brevene legger vi ut i papirform til dere i barnas hyller.

Ellers må dere følge godt med... for vi henger opp en del fotografier av barn i lek og samspill på veggene i garderoben, og på avdelingen. Denne dokumentasjonen retter seg både mot dere som foreldre, men kanskje aller mest til barna som stolt kan peke på og snakke om mammaen sin som var på julefrokosten... Bildene vil vi senere fordele og sende hjem til dere. Nytt av året er og at vi på Løvehulen og Småtroll legger ut felles månedsbrev på hjemmesiden. I disse brevene forteller vi dere hva vi skal gjøre framover; om aktiviteter, merkedager, høytider og fellesprosjekter. Ikke minst vil vi skrive litt om hvorfor vi velger som vi gjør – og prøve å synliggjøre «den røde tråden» i  vårt pedagogiske arbeid.

Småtroll og Løvehulen.


Foreldreundersøkelsen er nå sendt ut. Frist for å svare er 20.12.Velkommen til foreldremøte i Krabat barnehage Onsdag 21.september :

kl 18.00-19.00: Småtroll og Løvehulen 

Kl 19.00-20.00: Hompetitten og Trollstua 

 


Minner om at parkeringsplassen er for henting og levering (korttid) for foreldre i barnehagen. Parkering hele dagen gjelder kun ansatte i barnehagen.

Husk å rygge inn på parkeringsplassen. Dette for å ivareta sikkerheten.


Familier som samlet tjente mindre enn 607 750 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet, og ikke mer enn tre prosent av samlet årslønn i fjor for en barnehageplass.

Dersom familien tjente mindre enn 212 798 kroner i fjor er barnehagetilbudet gratis.

Søknad om redusert foreldrebetaling barnehageåret 2022-23


Vi ønsker å minne om kjøreregler for parkeringsplassen. Vi ønsker ingen ulykker.

HUSK:

* Rygg inn når en parkerer

* Ikke slipp barna ut porten før voksne er med ut.

* Husk å ta på kroken på låsen. Ingen barn skal åpne porten selv.

* Parkeringsplassen er for henting og levering.