Meny
Forside
Krabat barnehage Kjell Arholms gate 26 4021 Stavanger
Gosen barnehage Gosenlund 14 4041 Hafrsfjord Telefon: 51913260 Send oss e-post
Haugtussa barnehage Åroliljastien 2 4021 Stavanger Telefon: 51913315 Send oss e-post
Madlavoll barnehage Norvald Frafjordsgate 42 4021 Stavanger Telefon: 51912633 Send oss e-post
Havhesten barnehage Professor Olav Hanssensvei 12 4021 Stavanger Telefon: 51913600 Send oss e-post
Redaktør: Margareth Olsen
Logg inn
Logg inn
Ledelse og administrasjon

Margareth Olsen
Virksomhetsleder
98619471
Trude Helen Stokke
Avdelingleder og virksomhetsleders stedfortreder
Havhesten og Krabat
938 51 983
Siri Minde
Avdelingleder
Gosen og Haugtussa
51913267/40201160
Tone Lønseth Davidsen
Avdelingsleder
Madlavoll
+4751912633
Grethe Saua Mathiesen
Administrativ stilling
70%
99393635
Elisabeth Hilde
Fagkonsulent
50%
92415596