Meny
Forside
Hovedkontor/Krabat barnehage Kjell Arholms gate 26 4021 Stavanger Telefon: 51 913300 Send oss e-post
Gosen barnehage Gosenlund 14 4041 Hafrsfjord Telefon: 51913260 Send oss e-post
Haugtussa barnehage Åroliljastien 2 4021 Stavanger Telefon: 51913315 Send oss e-post
Madlavoll barnehage Norvald Frafjordsgate 42 4021 Stavanger Telefon: 51912633 Send oss e-post
Havhesten barnehage Professor Olav Hanssensvei 12 4021 Stavanger Telefon: 51913600 Send oss e-post
Redaktør: Margareth Olsen
Logg inn
Logg inn
Ledelse og administrasjon

Trude Helen Stokke
Avdelingleder og virksomhetsleders stedfortreder
Havhesten og Krabat
938 51 983
Siri Minde
Avdelingleder
Gosen og Haugtussa
51913267/40201160
Tone Lønseth Davidsen
Avdelingsleder
Madlavoll
+4751912633
Grethe Saua Mathiesen
Administrativ stilling
70%
99393635
Elisabeth Hilde
Fagkonsulent
50%
92415596