Meny
Forside
Hovedkontor/Krabat barnehage Kjell Arholms gate 26 4021 Stavanger Telefon: 51 913300 Send oss e-post
Gosen barnehage Gosenlund 14 4041 Hafrsfjord Telefon: 51913260 Send oss e-post
Haugtussa barnehage Åroliljastien 2 4021 Stavanger Telefon: 51913315 Send oss e-post
Madlavoll barnehage Norvald Frafjordsgate 42 4021 Stavanger Telefon: 51912633/51507637 Send oss e-post
Havhesten barnehage Professor Olav Hanssensvei 12 4021 Stavanger Telefon: 51913600 Send oss e-post
Redaktør: Brita Bjotveit
Logg inn
Logg inn

Velkommen til Ullandhaug-barnehagene, som er en kommunal virksomhet i Stavanger kommune. Vi består av 5 barnehager; Havhesten, Haugtussa, Gosen, Madlavoll og Krabat.

Virksomhetsleder:
Brita Bjotveit tlf. 51 913300/97172787

Gosen barnehage
Avdelingsleder Siri Minde tlf. 51913267/40201160

Haugtussa barnehage
Avdelingsleder Siri Minde tlf. 51913267/40201160

Havhesten barnehage
Avdelingsleder Trude Stokke tlf. 51913612/93851983

Krabat barnehage
Avdelingsleder Trude Stokke tlf. 51913310/93851983

Madlavoll barnehage
Avdelingsleder Tone Lønseth Davidsen, tlf. 51912633/93801256
Avdelingsleder Marianne Wathne, tlf 51912633/

Mens barnehagene har hatt sommeråpent i hele juli, starter barneskolene opp sitt SFO-tilbud fra neste uke av. Gjennom sommerferien har barnehagene vært driftet på gult nivå. Fra mandag 2.august skal alle barnehager og skoler driftes på grønt nivå. 

 


Mens barnehagene har hatt sommeråpent i hele juli, starter barneskolene opp sitt SFO-tilbud fra neste uke av.
Gjennom sommerferien har barnehagene vært driftet på gult nivå.
Fra mandag 2.august skal alle barnehager og skoler driftes på grønt nivå.

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak.
Ingen syke skal møte, selv med milde symptomer.
Det er viktig å holde avstand der det er mulig.
Barnehage- og skolehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter. 

 

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune har besluttet at gult nivå i barnehager videreføres i tre uker til. Det vil si, at alle barnehager i Stavanger skal driftes etter tiltak for gult nivå i veiledere for smittevern i barnehager og skoler. Altså i uke 28, 29 og 30 – det vil si til og med fredag 30. juli.
I perioden med rødt smittevernnivå har barna hatt med seg matpakke til alle måltider. Det vil derfor være fratrekk i matpengene på fakturaen for juli.


Å være forelder byr på mange gleder, men mange er også usikre og ønsker en enklere tilgang til fagfolk for støtte og hjelp. Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no.

Stavanger kommune har sammen med Foreldrehverdag/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet laget denne spørretjenesten. Hensikten er å tilby foreldre en mulighet for å stille spørsmål om vanlige og uvanlige ting i en families hverdag. Det er fagpersoner som svarer på spørsmålene og du kan selv velge om du vil at svaret skal publiseres så andre kan se det. Du vil også finne nyttige artikler og oversikt over tilbud fra kommunen som du kan ha glede av. Alle som stiller spørsmål, gjør dette anonymt.