Meny
Forside
Hovedkontor/Krabat barnehage Kjell Arholms gate 26 4021 Stavanger Telefon: 51 913300 Send oss e-post
Gosen barnehage Gosenlund 14 4041 Telefon: 51913260 Send oss e-post
Haugtussa barnehage Åroliljastien 2 4021 Telefon: 51913315 Send oss e-post
Madlavoll barnehage Norvald Frafjordsgate 42 4021 Telefon: 51912633/51507637 Send oss e-post
Havhesten barnehage Professor Olav Hanssensvei 12 4021 Telefon: 51913600 Send oss e-post
Redaktør: Brita Bjotveit

Velkommen til Ullandhaug-barnehagene, som er en kommunal virksomhet i Stavanger kommune. Vi består av 5 barnehager; Havhesten, Haugtussa, Gosen, Madlavoll og Krabat.

Siden er under utvikling.

Høsten er i anmarsj, sammen med alle bakterier og virus som hører med…

I den anledning så må vi minne om at terskelen for å være hjemme er mye lavere enn den pleier å være. Vi tåler litt (mye) snørr og hoste i barnehagen i en normal hverdag, men i år er det annerledes. Vi må be dere om å ikke møte opp i barnehagen med antydning til luftveisinfeksjoner. Det står mye om ny oppståtte symptomer, og om restsymptomer på hjemmesiden vår: https://www.minbarnehage.no/ullandhaug og FHI https://www.fhi.no/. 

Vi vasker oss så godt og vi har forsterket renhold, så vi tåler mindre når det dukker opp noen bakterier/virus. Hvis vi møter opp syke/halvsyke så er risikoen for at vi smitter personal, foreldre, personer i risikogruppen og andre barn, stor. Hvis mange ansatte blir syke, så kan det føre til at vi må stenge avdelinger/barnehagen. Det er noe vi jobber hardt for å unngå.

Er du som foreldre syk: Ikke kom inn i barnehagen! Avtal henting i port. Husk på smittevern her også : hold avstand (evt munnbind).

Sykt barn: Hvis barnet er sykt/får symptomer; se flytskjema: https://www.fhi.no/publ/plakat/barn-i-barnehage--eller-barneskolealder-med-nyoppstatte-luftveissymptomer/. Her står det råd om når barnet må holdes hjemme, oppsøke lege, testes osv. Hvis barnet blir sykt i barnehagen, så er terskelen lav for at det ringes hjem, og barnet må hentes.

Vi håper på forståelse for oppfordringen. Dette er en dugnad vi gjør sammen, for at flest mulig holder seg friske, og at vi skal slippe å stenge avdelinger/barnehager.                    

Takk !            


Regjeringen har laget en egen nettside med informasjon til foreldre om barn og koronavirus. På nettsiden finner du "alt" du trenger å vite som forelder til barn i barnehagen.

Oppdaterte retningslinjer den 9.9.20

 

●        Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal som hovedregel ikke møte i barnehagen eller på skolen, men holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.  

 


Smittevernreglene som vi alle må forholde oss til denne høsten, kan noen ganger sette bemanningen i barnehagen under press. I dag er det sånn at ansatte må være hjemme med milde luftveissymtomer, de må være hjemme med egne barn som har milde luftveissymptomer, og ansatte som har testet seg, må vente på svar før de kan komme tilbake til jobb.  Da kan fraværet i barnehagen noen dager bli svært høyt. 

På slike dager er barnehagen avhengig av et godt samarbeid med dere foreldre. Som foreldre kan dere bidra gjennom å :

- skape forutsigbarhet for barnehagen. Si i fra dersom barnet ditt skal ha fri en dag eller om du planlegger å hente tidlig en dag.

- vise forståelse for at tilbudet i barnehagen enkelte dager kan være annerledes enn det dere er vant til.    

Når det oppstår utfordringer med bemanningen, vil barnehagen alltid prøve å løse dette på en god måte ved å ta inn vikarer, bytte litt på personalet, vaktsystem og samarbeide, mens de ansatte samtidig ivaretar et godt smittevern. 

Likevel kan det skje at barnehagen enkelte dager ikke får det til, og at avdelingen barnet ditt går på må stenge tidligere eller holde helt stengt en dag eller to. Dersom slike situasjoner oppstår, vil vi ha en helhetlig tilnærming til situasjonen og unngå at samme avdeling blir berørt uforholdsmessig.    

Vi ber om forståelse for at vi kan måtte bli nødt til å gjøre slike prioriteringer. Sammen skal vi få dette til!    

 

Hilsen   Monica Buvig Stenseth

            kommunalsjef barnehage