Meny
Forside
Sandvigå 7 4007 Stavanger
Redaktør: Annika Svendsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Stavangerbarnehagenes Foreldreforening.

Stavangerbarnehagenes Foreldreforening (SBF) er en upolitisk, selvstendig organisasjon og representerer alle foreldre i Stavangers barnehager, både de kommunale og de private.

På denne siden kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg som forelder og lese nyheter om hva som rører seg på barnehagefeltet i Stavanger.

Du kan abonnere på nyheter ved å trykke "abonner på nyheter" nede på høyre side.

Kontaktinfo finner du øverst til høyre og også under styret og kontakt oss. Kontortid: mandag, tirsdag, torsdag, fredag 08.00-15.00

Men i statsbudsjettet vil regjeringen allerede nå kutte i pensjonstilskuddet til private barnehager, noe som får Private barnehagers landsforbund til å rase.

Det skriver barnehage.no. For over to år siden varslet regjeringen at de ville gjennomgå og endre lovverket etter at to regjeringsbestilte rapporter viste stor avkastning i barnehagesektoren.

Våren 2019 sendte regjeringen ut forslag til endringer i barnehageloven på høring. Da varslet de at forslaget til ny barnehagelov skulle legges fram samme høst. Siden den gang har det blitt utsatt en rekke ganger.


Regjeringen har laget en egen nettside med informasjon til foreldre med barn i barnehagen,  til foreldre med elever i barneskolen og til foreldre med barn i ungdomsskole og vgo. Nettsiden skal gi svar på alt det foreldre trenger å vite i forbindelse med koronasituasjonen.      

Nå som flere av oss skal holde årets sommerferie hjemme, kan dette være en gøy mulighet til å bli bedre kjent med sin egen by. Her kommer en liste over aktiviteter og underholdning til varme fine dager. 

Useful links about the school and kindergarten system in Norway, and other practical information which is good to have when you are new to Norway.

Please use google translate to read the rest of the text in your preferred language. Minoritetsspråklige foreldre kan ha erfaring fra ulike barnehagekulturer og det at foreldrene skal involvere seg i samarbeid med barnehagen, kan virke fremmed for mange.


Å starte på skolen er en stor overgang for barn, og krever forberedelse, trygghet og oppfølging. Overgangen fra barnehage til skole må ses på som en sammenhengende prosess fra siste året i barnehagen til første året på skole.

Hvordan har barna og de ansatte i barnehagen blitt påvirket av de store endringene koronapandemien har ført med seg? Det skal forskere undersøke i fire nye forskningsprosjekter.

I disse tider er vi mange som er hjemme med barn. For at dagene skal bli litt lettere for både store og små har vi laget en oversikt over aktivitetsforslag og annen nyttig informasjon til både foreldre og barn. 

10. mars arrangeres Barnehagedagen 2020. Dagen markeres i år for å synliggjøre hva tilhørighet betyr for kvaliteten i barnehagen. "Alle barn har en unik historie med seg inn i barnehagen. Vår jobb er da å lytte til disse historiene og sørge for at hvert barn og hver historie får sin plass i fellesskapet."

Husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 548 500 kroner per år har rett på en lavere foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehagen.

Nå er det snart på tide å søke om plass i barnehage.