Meny
Velg avdeling Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Språkmiljø

Rammeplanen sier at barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser (Rammeplanen 2017).  

Arbeidet med språk i barnehagen skal være kunnskapsbasert, reflektert, målrettet og helhetlig. Å gjøre en analyse av eget språkmiljø vil være en viktig del av et systematisk språkarbeid. Her vil den nye ståstedsanalysen til UDIR bli lagt ut

Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om hvordan barnehagen kan skape et godt språkmiljø for barna gjennom:

  • språkutviklende samtaler
  • språkutviklende fortellinger
  • bruk av språk i barnas aktiviteter og opplevelser
  • språktilegnelse gjennom lek
  • bøker og språklig bearbeiding av innholdet
  • arbeid med ord og begrepsforståelse
  • språklig bevissthet og skriftspråkstimulering

Forskningsprosjektet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) har fulgt om lag 1 200 barn i 93 barnehager, fra barna er to år til de begynner på skolen, i perioden 2013–2018. GoBaN viser at personalet i mange norske barnehager i for liten grad inviterer barna inn i utdypende samtaler og refleksjon. Les mer om Joakim Evensen Hansens forskning i GoBan prosjektet