Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Språkmiljø

Rammeplanen sier at barnehagen skal sørge for at alle barn får varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel, som redskap for tenkning og som uttrykk for egne tanker og følelser (Rammeplanen 2017).   Arbeidet med språk i barnehagen skal være kunnskapsbasert, reflektert, målrettet og helhetlig.  Å ha et reflektert blikk på den pedagogiske praksisen øker bevisstheten hos dem som arbeider med språkstimulering. Det gir anledning til å utvikle ny kunnskap og styrker kvaliteten på arbeidet. Å gjøre en analyse av eget språkmiljø vil være en viktig del av et systematisk språkarbeid. Se skjema med spørsmål her

Hele barnehagehverdagen er arena for å bruke språket. En dag i barnehagen består av utallige hverdagssituasjoner der barna kan bruke språket aktivt, og et godt språkstimulerende miljø er preget av at personalet bruker språket i samspill med barna hele dagen. På Utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om hvordan barnehagen kan skape et godt språkmiljø for barna gjennom:

  • språkutviklende samtaler
  • språkutviklende fortellinger
  • bruk av språk i barnas aktiviteter og opplevelser
  • språktilegnelse gjennom lek
  • bøker og språklig bearbeiding av innholdet
  • arbeid med ord og begrepsforståelse
  • språklig bevissthet og skriftspråkstimulering

Forskningsprosjektet GoBaN (Gode barnehager for barn i Norge) har fulgt om lag 1 200 barn i 93 barnehager, fra barna er to år til de begynner på skolen, i perioden 2013–2018. GoBaN viser at personalet i mange norske barnehager i for liten grad inviterer barna inn i utdypende samtaler og refleksjon. Les mer om Joakim Evensen Hansens forskning i GoBan prosjektet