Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder

Hvis du trenger å komme i kontakt med avdelingene, kan du ringe:

Lilla: 953 04 829

Grønn: 953 02 578

Orange: 953 06 594

I menyen til høyre ligger stoff som gjelder Kongsgård barnehage

I venstremenyen ligger faglig innhold innenfor temaene: Språkstimulering, Livsmestring og helse, Foreldresamarbeid, Flerspråklighet, Språkkartlegging og Mangfold

Bystyret vedtok i møte 15.12.22 å legge ned driften ved Kongsgård barnehage fra 01.08.23. 

Mottakstilbudet for nyankomne flyttes til Roligheden gård barnehage, og barna som har plass på Kongsgård nå, flyttes til Roligheden.

Vedtaket fra bysteret er som følger: 


For et barnetog som gikk på Lund i dag!

Mandag 24.april hadde vi mange høytider å feire i Kongsgård barnehage. 

Hele personalet samlet på Grønnevoll hos May Britt.