Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Samarbeid hjem og barnehage

Når barn skal starte i barnehagen er det viktig med en god oppstart. Nafo har samlet noen tips om hva som kan være lurt å tenke på. På Nafo sin side er det også videre linker til informasjon om norsk barnehage på flere språk, oversatt informasjon om klær m.m.

I Rammeplan for barnehagen står det: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (…) Barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene.»
Når foreldre inviteres til deltagelse i barnehagens arbeid, legges grunnlaget for en dialog der både foreldre og de ansatte i barnehagen kan dele sine tanker om barnas trivsel, lek og læring. For mange foreldre som har et annet morsmål enn norsk vil det å være en flerspråklig familie være et viktig tema. Her er en liten film om foreldresamarbeid som gir oss et glimt inn i tre barnehager

I denne artikkelen på Nafo sine sider  tas det opp flere tema i forhold til samarbeid mellom hjem og barnehage. Det gis tips om gode foreldremøter, kommunikasjon, turer og foreldreinvolvering. Det gis også tips til andre nettsider man  kan gå inn på

Flerspråklige barn med spesialpedagogiske behov trenger også flerspråklig tilrettelegging på samme måte som andre flerspråklige barn. Forskning tyder på at læring generelt, og andrespråkets utvikling går best når barnas flerspråklige ferdigheter brukes aktivt. På Statpeds nettsider står det om tilrettelegging for flerspråklige barn som trenger spesialpedagogisk hjelp"

Ofte kan flerkulturelle barn og ungdom streve med tilhørighet. Voksne for barn har laget heftet: Hvordan finne tilhørighet uten å miste seg selv? - om identitet hos barn som vokser opp med flere kulturer. Heftet er oversatt til 10 språk og kan være nyttig å lese både for foreldre og barnehageansatte.