Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Morsmål

Når et barn lærer flere språk samtidig, vil språkene påvirke hverandre og bygge på hverandre. Alle språkene er viktige ressurser i den samlede språktilegnelsen. Barnets ferdigheter på morsmålet vil være av betydning, både for læring om verden rundt og for tilegnelsen av norsk språk. Kunnskap om barnets morsmål er viktig for å kunne gi best mulig støtte i barns språktilegnelse på begge språk. Barnas foreldre er vår viktigste informasjonskilde og de har verdifull kunnskap om barnets tidlige språkutvikling, og om det språkmiljøet barnet er en del av utenom barnehagen. Utdanningsdirektoratet har laget en samtaleguide som kan brukes i samtaler med foreldre for å få innblikk i barnets morsmål

Hvordan kan barnehagen få innblikk i barnas språkkompetanse på morsmålet? Hvordan kan gode læringssituasjoner på morsmålet hjelpe oss å skape gode situasjoner for språkstimulering på norsk? Gjennom god dialog og samarbeid med foreldrene kan vi sammen styrke barnets språkkompetanse på morsmålet og på norsk. Kongsgård Barnehagesenter har utarbeidet noen spørsmål som kan brukes i samtaler med foreldre for å få innblikk i barnets morsmål. Spørsmålene ligger som vedlegg i høyremeny