Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Morsmålets betydning

Man lærer et språk ved å bruke det. Derfor er det viktig at foreldre samtaler mye med barna sine. Lyngby- Taarbæk kommune i Danmark, har laget en informasjonsfilm til foreldre om betydningen av morsmål. I denne film viser pedagoger og foreldre hvordan foreldre kan støtte barna deres. Det er viktig at foreldre og barnehagen samarbeidet om utvikling av barnas ulike språk. Filmen er tilgjengelig på 10 språk og finnes her

Det å snakke flere språk er en rikdom for flerspråklige barn. Det gir tilgang til å uttrykke seg på varierte måter og til å snakke med familie, venner og andre som behersker de språkene barna tilegner seg. Denne veilederen løfter fram og konkretiserer hvordan personalet i barnehagen kan arbeide for at det skal bli et levende flerspråklig miljø i barnehagen. Her finnes forslag til aktiviteter personalet kan gjøre sammen med barna

Relasjon og dialog er grunnleggende for et godt samarbeid mellom barnehagen og foreldrene. At barnehageansatte har kunnskap om morsmålets betydning og flerspråklig utvikling, er en forutsetning for å gi foreldrene anerkjennelse og støtte i bruk av morsmålet hjemme. Barnehagen må også reflektere omkring holdninger og hvilken status ulike språk har i barnehagen. Er barnehagen, som en del av majoritetssamfunnet, med på å anerkjenne betydningen av morsmålet til barnet (Egeberg, 2016)? Les mer om hvordan barnehagen og foreldre kan samarbeide for å utvikle barnas morsmål i denne fagartikkelen av Åshild Jensen