Meny
Velg avdeling Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur (Rammeplanen 2017). 

 

Barn kan få tilgang til språklige aktiviteter gjennom vennskap og deltakelse i lek med andre barn. Hvordan kan barnehagen gi alle barn muligheter til å delta i lek og aktiviteter, og hvordan kan de ansatte i barnehagen hjelpe barn inn i leken? På Nafo sine hjemmesider er det mye nyttig fagstoff og tips tilgjengelig om temaet.

Barn lærer språk når de er i sosiale samspill, gjør noe meningsfylt og har det morsomt. Anne Greve sier at barnehagene bør kutte ut dyre språkprogram og i stedet la barna leke. Fordi det er i leken barnet utvikler språket! Greve beskriver lekens betydning for språklæringen i følgende to fagartikler "Det er i leken barn lærer språk" og "Barna får for lite tid til lek"

«Kan jeg få være med?» er et spørsmål som barn i barnehagen ofte stiller hverandre. Kanskje er det til og med det vanligste. Spørsmålet uttrykker en lengsel etter tilhørighet og fellesskap, mener Margareta Öman.  Les mer om hvordan barns relasjoner er de voksnes ansvar eller se en kort video om hvorfor lek er viktig for barna

Alle barn har et iboende behov for å leke. Lek handler om å lære om verden med hele kroppen og gjøre erfaringene til en del av seg selv. Katrine Giæver mener derfor det er viktig at ansatte skaper inkluderende lekearenaer der alle barn har mulighet til å delta. Her er en kort film om hvordan vi kan legge til rette for at alle barn skal få delta i leken

Elisabeth Brekke Stangelands doktorgradsarbeid viser at det er en sammenheng mellom språk og sosial fungering hos norske barn helt nede i to-tre-årsalderen. Gjennom lek og samspill gjør barn seg erfaringer som bidrar til å utvide de språklige og sosiale ferdighetene deres. Les mer i artikkelen: Den viktige sammenhengen mellom språk og lek