Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Flerspråklighet

Hva innebærer det egentlig å være flerspråklig? Hva kjennetegner flerspråklig kompetanse og praksis? I kompetanseutviklingspakken Overgang fra barnehage til skole på Språkløyper.no har Universitetet i Stavanger laget fem fagfilmer om det flerspråklige perspektivet.

I disse filmene presenterer Irmelin Kjelaas forskning og ulike teorier om flerspråklighet og andrespråksinnlæring

Hvordan vi kan anerkjenne og styrke barnas flerspråklige kompetanse?
Hva innebærer det å lære et andrespråk? Hvordan foregår læringa? Hvilken rolle spiller barnas morsmål eller førstespråk i andrespråkslæringa?
Hva kjennetegner innlæringa av et andrespråk og hva må vi være bevisste på når vi skal jobbe med ord og begreper?
Hvordan kan vi best finne ut hvordan det står til med flerspråklige barns språkutvikling? Hva er det viktig å kartlegge og hvordan bør vi gjøre det?

Hva sier forskningen om flerspråklig utvikling, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse? Foredraget i lenken tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet . Foredragsholderne Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen påpeker at seiglivede myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn

Eller les fagartikkelen til Ryen og Simonsen her

Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse. Tospråklig utvikling er en helhetlig språkutvikling der begge språkene blir utviklet, og der de støtter hverandre. Det er mye barna bare trenger å lære på ett av språkene, så kan de overføre det til det andre språket seinere. Det gjelder blant annet hva vi bruker språket til. I dette temaheftet om språklig og kulturelt mangforld står det mye spennende om barns språkutvikling, språkstimulering og foreldresamarbeidte  

Det å være minoritetsspråklig trenger ikke være en utfordring. Vi må ikke forveksle det å være annerledes med å ha vansker. Likevel trenger vi å vite mer om hvordan barnehagen kan arbeide for å støtte flerspråklige barns norskspråklige utvikling. I denne podcasten snakkes det om barnehagebarn med norsk som andrespråk, betydningen av tilgang på bøker for språkutviklingen hos barna og hva forskningen på temaet viser. Gjester er Veslemøy Rydland, professor ved Institutt for pedagogikk og Elizabeth Hernholm, leder for barnehagene i bydel Grorud i Oslo.