Meny
Velg avdeling Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Flerspråklighet

Hva innebærer det egentlig å være flerspråklig? Hva kjennetegner flerspråklig kompetanse og praksis? Hva sier forskningen om flerspråklig utvikling, og hvordan kan barnehagen legge til rette for å støtte flerspråklige barns språktilegnelse?

I disse filmene presenterer Irmelin Kjelaas forskning og ulike teorier om flerspråklighet og andrespråksinnlæring:

  • Hvordan vi kan anerkjenne og styrke barnas flerspråklige kompetanse?
  • Hva innebærer det å lære et andrespråk?
  • Hvordan foregår læringa?
  • Hvilken rolle spiller barnas morsmål eller førstespråk i andrespråkslæringen?
  • Hva kjennetegner innlæringa av et andrespråk og hva må vi være bevisste på når vi skal jobbe med ord og begreper?
  • Hvordan kan vi best finne ut hvordan det står til med flerspråklige barns språkutvikling?
  • Hva er det viktig å kartlegge og hvordan bør vi gjøre det?

Foredragsholderne Else Ryen og professor Hanne Gram Simonsen påpeker at myter om språk er en stor hindring for en god språkutvikling for flerspråklige barn. Foredraget i lenken tar utgangspunkt i myter som finnes om flerspråklighet . Eller les fagartikkelen til Ryen og Simonsen her

Flerspråklig utvikling er en helhetlig språkutvikling der begge språkene blir utviklet, og der de støtter hverandre. I dette temaheftet om språklig og kulturelt mangfold står det mye spennende om barns språkutvikling, språkstimulering og foreldresamarbeid  

Hvordan kan barnehagen arbeide for å støtte flerspråklige barns norskspråklige utvikling? I denne podcasten snakkes det om barnehagebarn med norsk som andrespråk, betydningen av tilgang på bøker for språkutviklingen hos barna og hva forskningen på temaet viser. Gjester er Veslemøy Rydland, professor ved Institutt for pedagogikk og Elizabeth Hernholm, leder for barnehagene i bydel Grorud i Oslo.