Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Dynamisk kartlegging med TRAS

Dynamisk kartlegging innebærer å finne frem til det barnet mestrer, og ut fra dette støtte barnet videre i utviklingen. Fokuset i denne kartleggingen er det dynamiske forholdet mellom kartlegging og tiltak. TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling) skal være et dynamisk verktøy og ikke en statisk oppsummering av barnets prestasjoner eller svakheter (Glaser mfl. 2018:310).

TRAS ble utviklet for tidlig registrering av barns språkutvikling, gjennom samspill, interaksjon og dialog. TRAS er en dynamisk interaksjon, hvor fagperson observerer og stimulerer underveis. TRAS er opptatt av å beskrive barnets endring og mottakelighet for påvirkning. Hva kan barnet mestre med litt hjelp? Ved bruk av dette verktøyet med flerspråklige barn, vil det være hensiktsmessig at man observerer barnets språk uten å relatere dette til kronologisk alder. 

Se her for mer informasjon om TRAS