Meny
Velg avdeling Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Dynamisk kartlegging med TRAS

TRAS(Tidlig Registrering Av Språkutvikling) ble utviklet for tidlig registrering av barns språkutvikling, gjennom samspill, interaksjon og dialog.

  • TRAS har fokus på det dynamiske forholdet mellom kartlegging og tiltak der fagperson observerer og stimulerer underveis.
  • TRAS søker å finne frem til det barnet mestrer, og ut fra dette støtte barnet videre i utviklingen.
  • TRAS er opptatt av å beskrive barnets endring og mottakelighet for påvirkning. Hva kan barnet mestre med litt hjelp?
  • TRAS er ikke en statisk oppsummering av barnets prestasjoner eller svakheter.

Ved bruk av dette verktøyet med flerspråklige barn, vil det være hensiktsmessig at man observerer barnets språk uten å relatere dette til kronologisk alder. 

Se her for mer informasjon om TRAS