Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Sang og musikk

Å synge er en form for kommunikasjon som skaper en umiddelbar kontakt om er lydlig, kroppslig og direkte sier Ingrid Bjørkøy som har skrevet doktoravhandling om sang i samspill med de yngste barnehagebarna. I arbeidet med de yngste barnehagebarna trenger man ulike kommunikasjonsformer som fremhever kroppslige og spontane uttrykksformer for å kunne løfte barna frem som likeverdige partnere og deltakere i samspill, påpeker hun. Å vektlegge sangsamspill i barnehagen kan bidra til at de yngste barna, som i mindre grad bruker verbalspråket, opplever en mestring av å delta.

En av de største utfordringene for enhver som holder på å tilegne seg et andrespråk, er nemlig «the double bind» som sier at kommunikativ kompetanse og sosial kompetanse er uløselig knyttet sammen. For å lære det nye språket, må du bli sosialt inkludert av de som snakker målspråket – men for å bli sosialt inkludert, må du allerede kunne snakke noe av målspråket. Nora Bilalovic Kulset viser i denne fagartikkel hvordan og hvorfor sang kan være en god og trygg vei for å bryte det doble dilemmaet slik at barnet blir inkludert i fellesskapet. Les artikkelen her: Sang som veien til et nytt språk for barn med et annet morsmål

Forskning viser god effekt av sang som virkemiddel for å tilegne seg et nytt språk. Å synge er verdifull språkaktivitet som også er sosialt og morsomt for barna. Sanger og rim på barnas morsmål kan dessuten være positivt for barnas selvfølelse i barnehagen. Les mer om forskning på sang som virkemiddel

Ifølge Rammeplan for barnehagen (2017) skal personalet i barnehagen invitere til ulike typer samtaler der barna får anledning til å fortelle, undre seg, reflektere og stille spørsmål, og oppmuntre barna til å fabulere og leke med språk, lyd, rim og rytme. Musikk inneholder mange elementer som kan være sentrale i arbeidet med barns språkutvikling. Ord og setninger har en oppbygning som inneholder rytme, tempo og dynamikk, akkurat slik musikk har. (Aalberg & Semundseth, 2008).Les artikkelen til Heidi Sandø om bruk av rytmer og musikk i barnehagen