Meny
Velg avdeling Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Mobbing

Alle barn skal ha et trygt og godt barnehagemiljø som fremmer helse, trivsel, lek og læring.
Barnehagene i Kristiansand har derfor et felles mål for arbeidet med læringsmiljøet:
Alle barn skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet

Kristiansand kommune har utarbeidet en lokal veileder for arbeid med et trygt og godt barnehagemiljø  

Her ligger ulike skjema for arbeidet med et trygt og godt barnehagemiljø:

  • Aktivitetsplan
  • Evaluering av aktivitetsplan
  • Meldeskjema
  • Undersøkelsesskjema
  • Observasjonslogg

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som har sitt utgangspunkt i forskningsprosjektet “Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen”. For at barn skal oppleve seg som en betydningsfull deltaker i fellesskapet må foreldre og ansatte ha en god dialog:

Alle barn har et grunnleggende behov for å høre til i fellesskapet. Når det skjærer seg, og man ikke får hjelp fra en voksen til å komme inn i fellesskapet igjen, kan det gå veldig galt. Barn er helt avhengig av voksnes veildening og støtte, sier Ingrid Lund og Anne Helgeland i sin bok