Meny
Avdelinger Forside
Kongsgård allè 33 b 4631 Kristiansand
Telefon: 38 10 35 10 Send oss e-post
Redaktør: May Britt Aanundsen og Birgitte Spikkeland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Det er 3 dokumenter i arkivet.
Send epost til ledere
Enhetsleder
Fagleder
Mobbing

Et godt leke- og læringsmiljø omfatter alle deler av det psykososiale miljøet, slik som vennskap, inkludering og forebygging av krenkelser, trakassering, vold og mobbing, se NOU 2012:1. Et trygt og godt barnehagemiljø innebærer ikke bare fravær av krenkelser, men at barnet selv opplever at det er trygt og godt i barnehagen, at det er inkludert i barnegruppen, og at det å gå i barnehagen er en positiv opplevelse og noe barnet ser fram til. De ansatte i barnehagen må være bevisste på hva som påvirker det enkelte barns opplevelse av barnehagemiljøet. Kristiansand kommune har utarbeidet en lokal veileder for arbeid med et trygt og godt barnehagemil

Alle barn har et grunnleggende behov for å høre til i fellesskapet. Når det skjærer seg, og man ikke får hjelp fra en voksen til å komme inn i fellesskapet igjen, kan det gå veldig galt. Barn er helt avhengig av voksnes veildening og støtte, sier Ingrid Lund og Anne Helgeland i sin bok