Meny
Velg avdeling Forside
Avdeling Auglend - avdelingsleder Haugåsstubben 1 D 4016 Stavanger Telefon: 908 29 683
Avdeling Hillevåg - avdelingsleder Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 17-19 4016 Stavanger Telefon: 930 51 965
Postadresse Postboks 355 Forus 4067 Stavanger Telefon: 95011708 Send oss e-post
Redaktør: Hanne Rosså Lindanger
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Styringsverktøy

 

 

 

 

 

 

Her finner du lenker til våre styringsverktøy

Internkontrollforskriften er endret med virkning fra 1.7.2023. Her er litt informasjon om dette. Du kan lese hele forskriften på Lovdata

 Informasjon om ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger - trer i kraft fra 1.juli 2023. Ny forskrift om miljø og helse i barnehager, skoler og skolefritidsordninger er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 28.mars 2023, med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 8 andre ledd og § 10 første og fjerde ledd. Ny forskrift er kunngjort på lovdata.no. Forskriften trer i kraft fra 1.juli 2023. Helsedirektoratet orienterer i dette brevet om de viktigste endringene i forskriften og om veiledning til forskriften.

Overordnet om endringer i ny forskrift:

 • Store deler av innholdet i dagens forskrift videreføres, men ny forskrift skal i hovedsak regulere det fysiske miljøet, og det psykososiale miljøet skal i hovedsak reguleres i opplæringsloven og barnehageloven mv.  
 • Forskriften er bedre harmonisert med opplæringsloven og barnehageloven mv.  
 • Språklige justeringer med det formål at regelverket skal være lettere å forstå og slik bidra til bedre regelverksetterlevelse
 • Noen justeringer i dagens konkrete krav til fysisk miljø 
 • Skolefritidsordninger omfattes av forskriftens virkeområde 
 • Tydeligere plassering av ansvar hos virksomhetens eier
 • Ny bestemmelse om kommunens oppfølging av henvendelser om det fysiske miljøet
 • Endring av utforming av krav til internkontroll, utformet etter modell av internkontrollbestemmelsen i ny kommunelov § 25-1
 • Dagens godkjenningsordning erstattes av en oppstartsgodkjenning, som tydeliggjør at godkjenning skal gis før oppstart
 • Ny bestemmelse om krav til oppdatert og langsiktig vedlikeholdsplan
 • Tydeligere informasjonsplikt for virksomhetene, for å sikre at barn, elever og foreldre har tilstrekkelig informasjon både om de fysiske forholdene ved barnehagen eller skolen og om hvilke muligheter de har etter regelverket  
 • Tydeligere bestemmelser om oppfølging av henvendelser, klageadgang og tilsyn