Meny
Velg avdeling Forside
Avdeling Auglend - avdelingsleder Haugåsstubben 1 D 4016 Stavanger Telefon: 908 29 683
Avdeling Hillevåg - avdelingsleder Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 17-19 4016 Stavanger Telefon: 930 51 965
Postadresse Postboks 355 Forus 4067 Stavanger Telefon: 95011708 Send oss e-post
Redaktør: Hanne Rosså Lindanger
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Hvem er vi

Auglend-barnehagene består av barnehagene Auglend og Hillevåg. Vi eies og drives av Stavanger kommune. Begge barnehagene er lokalisert i Hillevåg kommunedel.

Auglend barnehage ligger på Åsen i samme område som Auglend skole. Vi har 10 avdelinger. To avdelinger er tilrettelagt for hørselshemmede. Barnehagen er i utgangspunktet bygget som basebarnehage med felles lekeareal, garderober, stellerom, kjøkken og lukkede rom for musikk, vannlek, fysisk aktivitet, drama og forming. De siste årene er bygget endret med ekstra vegger og dører for å muliggjøre bedre skjerming for mindre grupper barn. Barnegruppene er delt inn i tradisjonelle avdelinger med sine faste voksne. Alle avdelingene har sitt faste rom. Det er kort vei til fine turområder som Mosvatnet, Vannassen, Sørmarka og Vålandsskogen. Hos oss er det viktig å tilby barna varierte og allsidige lekemuligheter. Personalet skal gi nok tid til lek og samspill i mindre grupper i løpet av dagen.

For å lykkes med at alle barn får delta i lek av god kvalitet, er det pedagogiske rom samt de voksnes rolle en viktig forutsetning; ansattes evner og kunnskap om lekens betydning for mestring og læring . Gjennom vårt satsning på  "Lek med tegnspråk",  får ansatte tilegne seg tegnspråkkompetanse og generell audiopedagogisk kompetanse innen området hørsel. Alle barna lærer ulike tegn og får sitt eget navnetegn.

 Hillevåg barnehage ligger fint plassert inne på området til Stavanger Universitetssykehus. Barnehagen har stor tomt med rikelig leke- og oppholdsareal inne og ute. Barnehagen har 8 avdelinger fordelt på to bygg som ligger ved siden av hverandre. Erfaringene tilsier at en tradisjonell avdelingsbasert inndeling er med på å gi barna en trygg og god læringsarena sammen med forutsigbarhet, struktur og gode voksne støttespillere i barnas hverdag. Alle barn skal ivaretas og for oss betyr det at vi jevnlig evaluerer organiseringen av virksomheten.

Det er kort vei til fine turområder som Mosvatnet, Vannassen og Vålandsskogen. I tillegg har vi kort vei til Stavanger sentrum som gir oss mulighet til å delta på kulturelle tilbud og arrangement i regi av Stavanger kommune.

 

Vår felles visjon er; 

 "Barnets beste først"

 

Våre felles verdier:

Glede, inkludering og respekt