Meny
Velg avdeling Skolegruppene Avd. Auglend
Avdeling Auglend - avdelingsleder Haugåsstubben 1 D 4016 Stavanger Telefon: 908 29 683
Avdeling Hillevåg - avdelingsleder Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 17-19 4016 Stavanger Telefon: 930 51 965
Postadresse Postboks 355 Forus 4067 Stavanger Telefon: 95011708 Send oss e-post
Redaktør: Hanne Rosså Lindanger
Det er 2 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Skolegruppen i avdeling Auglend

Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole.  De eldste barna skal få mulighet til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehagen og skolen. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egne evner. Barna skal få bli kjent med hva som skjer i skolen og skolefritidsordningen.

På denne siden kan du lese mer om hva som skjer i skolegruppen i avdeling Auglend.

Hilsen Skolegruppen

Etter 15 år som virksomhetsleder for Auglend barnehage og i tillegg Hillevåg barnehage de 3 siste år, sier jeg takk for meg for å starte i ny jobb som virksomhetsleder i Stokka barnehagene fra 1. februar.

Hanne Rosså Lindanger overtar som virksomhetsleder for Auglend- og Åsen barnehagene fra 1. februar.


Husk å søke om moderasjon på foreldrebetalingen for kommende barnehageår.

Om du har hatt moderasjon tidligere må du likevel søke på nytt.

Familier som samlet tjente mindre enn 630 237 kroner i fjor har rett på å betale mindre for barnehagetilbudet.
Dersom søknaden om redusert pris blir godkjent gjelder det for ett barnehageår av gangen.

Du må derfor søke på nytt hvert barnehageår.  Benytt vedlagt lenke for å søke om reduksjon.

Pris og betaling for barnehageplass | Stavanger kommune

Dersom du får innvilget redusert pris, gis det fra måneden etter du har sendt søknaden og den vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Søskenmoderasjon gis automatisk dersom barna står registrert med samme regningsmottaker - kan være lurt å sjekke.


Onsdag 14.august 2024
Fredag 15.november 2024
Torsdag 2.januar 2025
Fredag 3.januar 2025
Tirsdag 22.april 2025 

Disse dagene vil barnehagen holde stengt.


Demningene på Vannassen skal rehabiliteres, og i den forbindelse vil store deler av området rundt Vannassen bli stengt av med anleggsgjerder. Det blir satt opp anleggsgjerder i neste uke, som vil stenge av store deler av turområdet. Det vil derfor ikke være mulig å gå rundt Vannassen på turveier i starten av anleggsarbeidene – før en får etablert de nye stiene. Det blir satt opp skilt med alternative ruter, når turveiene blir stengt av anleggsgjerdene.  

Det står mer informasjon om prosjektet på følgende link: 

https://www.stavanger.kommune.no/bolig-og-bygg/byggeprosjekter-ny/rehabilitering-av-demningen-damanlegget-i-vannassen/


Velkommen til alle nye og godt å se alle igjen etter sommerferien. 

Virksomhetsleder har utviklingspermisjon 1.9-31.12. Fungerende virksomhetsleder i samme periode er Hanne Rosså Lindanger som er virksomhetsleder i Åsen-barnehagene.

Konstitueringsmøte for FAU og SU er satt til tirsdag 12. september kl 18-20 på personalrom, 1 etg i Auglend barnehage 


Auglend barnehage og Hillevåg barnehage inviterer og ønsker velkommen til:

1. foreldremøte for alle nye 22.8.23 kl 18-19 i Bekkefaret bydelshus - fokus barnehagenes felles planer og rutiner for helse, miljø og sikkerhet

2: foreldremøte på den enkelte avdeling onsdag 23.8.23 kl 19-20.30 - fokus avdelingens planer og dialog

Vennligst hold av datoene. Mer informasjon vil komme fra barnehagens lederteam og pedagogisk leder på avdelingen til ditt/dine barn.


Endelig kom julegaven som nissen kom med brev om i desember.

Tusen takk til Barnas Musikkteater.no

Vi fikk en magisk forestilling med "den levende dukken" for alle barna i Auglend og Hillevåg barnehage i dag, tirsdag,30.mai.

Det var akrobatene Remi og Paula som bergtok oss i dag. Det var mye latter og glede de 40 minuttene forestillingen varte.