Meny
Velg avdeling Avd. Auglend 0-6 år Grønn/Fiolett
Postadresse Postboks 355 Forus 4067 Stavanger Telefon: 97 14 49 03 Send oss e-post
Avdeling Auglend - avdelingsleder Haugåsstubben 1 D 4016 Stavanger Telefon: 908 29 683
Avdeling Hillevåg - avdelingsleder Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 17-19 4016 Stavanger Telefon: 930 51 965
Redaktør: Bente Sjøthun
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Grønn/Fiolett!

Velkommen til Grønn/Fiolett avdeling. Vi er en tospråklig 0-6 års avdeling tilrettelagt for hørselshemmede barn. 

Her kan du lese litt om oss og se kjekke bilder fra hverdagen. På høyre side finner du månedsplan og månedsbrev. 

Dere kan kontakte oss på mobil Grønn 954 50 193 og Fiolett 414 78 327.

Hilsen alle oss på Grønn/Fiolett

Hei!

Her kommer litt informasjon som dessverre ikke kom med i månedsbrevet for mars.

Neste uke (uke 12) har vi "gul uke" i barnehagen, med fokus på påske og fargen gul. Fredag 31. mars avslutter vi uka med gul fest. Da kan barna ha på seg noe gult/gule klær (Gjør det enkelt, og ikke kjøp noe nytt dersom dere ikke har). Vi skal ha fellessamling denne dagen, og til lunsj/frukt spiser vi gul mat. 

Hilsen oss på Grønn/Fiolett

 


Felles planleggingsdager for alle kommunale barnehager, SFO og skoler i 2023-2024 er:

16.8.23, 17.11.23, 2.1.24 og 2.4.24

Barnehagen skal ha totalt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret (15.8-14.8)

Tidspunkt for den 5. planleggingsdagen er ikke fastsatt pt.  


Stavanger kommune har inngått ny innkjøpsavtale for levering av vikarer til barnehagene i Stavanger kommune.

Maksprisen for en barnehageplass er fra 1. januar 2023 endret til kr 3000 per måned
Faktura som er gått ut for januar 2023 har gammel pris, kr. 3050. For mye betalt i januar vil bli rettet opp på faktura for februar 2023

Foresatte som har fått innvilget lavere pris beholder vedtaket ut barnehageåret.

Det vil være flere enn tidligere som kan få innvilget gratis kjernetid, husstander med samlet årsinntekt under kr 630 237 har rett til gratis kjernetid i barnehage i Stavanger kommune.
Foreldre som har søkt om gratis kjernetid og fått avslag, men som nå kvalifiserer, vil få nytt vedtak.
Se Stavanger kommunes nettside for mer informasjon om hvem som kan få lavere pris:
Pris og betaling for barnehageplass | Stavanger kommune 


Nå er foreldreundersøkelsen for 2022 sendt ut til alle familiene. 

Avsender på mail ser slik ut: ikkesvar@conexus.no

Avsender på sms er barnehagen.

Resultatene fra undersøkelsen er viktige for vårt videre arbeid med å lage en god barnehage. Vi oppfordrer derfor alle til å svare på undersøkelsen.
Det tar omtrent 5 minutter å svare på undersøkelsen. Svarene dine knyttes ikke til ditt eller ditt barns navn.
Dersom du har flere barn i barnehagen, får du en e-post og/ eller sms per barn.

Når du trykker på lenken, ser du hvilket barn og hvilken avdeling du svarer for.


Mandag 17. oktober kommer det to praksisstudenter fra barnehagelærerutdanningen på UiS (1. trinn) til Grønn/Fiolett. De skal i første omgang være to uker i praksis hos oss.

Dersom dere synes det er greit at studentene observerer deres barn (til bruk i arbeidskrav/oppgaver de har på universitetet), minner vi om at dere må fylle ut og levere samtykkeskjema i løpet av uka. Alle observasjoner anonymiseres. Takk til dere som allerede har levert. 


Bildeglimt fra sporløype/samling ute.