Meny
Velg avdeling Forside
Avdeling Auglend - avdelingsleder Haugåsstubben 1 D 4016 Stavanger Telefon: 908 29 683
Avdeling Hillevåg - avdelingsleder Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 17-19 4016 Stavanger Telefon: 930 51 965
Postadresse Postboks 355 Forus 4067 Stavanger Telefon: 95011708 Send oss e-post
Redaktør: Hanne Rosså Lindanger
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
HMS arbeidet i Auglend-barnehagene

 

 

 

 

 

 

Målsettingen med HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet) arbeidet i Auglend-barnehagene er:

 • å fremme et arbeidsmiljø hvor arbeidsglede og motivasjon for å gjøre en god jobb er tilstede
 • å forebygge ulykker og helseskader på de ansatte
 • å forebygge ulykker og helseskader på våre brukere
 • å verne det ytre miljø mot forurensning og sikre en god behandling av avfall           

HMS system - internkontroll

 Det er utarbeidet et eget HMS system i Auglend-barnehagene. Systemet er bygget opp i forhold til de krav som stilles i henhold til regelverket, blant annet i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. HMS gruppen arbeider aktivt med systemet og bruker ulike metoder i arbeidet. I gruppen er hver avdeling og yrkesgruppe representert. HMS gruppen har jevnlige møter.

Systemet inneholder blant annet:

 • HMS plan
 • branninstruks og brannforebygging
 • ROS analyse
 • rutiner og sjekklister
 • avviksbehandling
 • diverse rapporter

Systemet blir revidert årlig og etter aktuelle tilsyn der funn kan ha innvirkning på rutiner eller mangel på rutiner. 

Satsingsområder i HMS planen for Auglend-barnehagene i perioden 2023 - 2024

 • Relasjonsbygging
 • Psykososialt miljø
 • Orden
 • Risikovurdering 

Daglig oppfølging av HMS arbeidet

Hver dag er det en HMS sak på informasjon som avdelingene mottar. Dette er en påminnelse om viktige ting i hverdagen. Rutiner og sjekklister brukes aktivt i det daglige arbeidet som sjekkrunde utelekeplass, rutine for telling og oppfølging av barn, rutine for matvarehåndtering, hygienerutiner og risikovurdering ved turer og andre aktiviteter.   

TILSYN

Avdeling Auglend har hatt følgende tilsyn:

 • Mattilsynet 
 • Branntilsyn ved Sør-Rogaland
 • Vedlikeholdsbefaring Stavanger Eiendom
 • Utvidet tilsyn eier - Fylkesmannen
 • Systemrevisjon Helsesjefen Stavanger kommune
 • Arbeidstilsynet
 • EL tilsyn

Avdeling Hillevåg har hatt følgende tilsyn:

 • Mattilsyn
 • Branntilsyn 
 • Vedlikeholdsbefaring
 • Utvidet tilsyn
 • Systemrevisjon Helsesjefen Stavanger kommune
 • Arbeidstilsynet