Meny
Velg avdeling Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Johannes læringssenter barnehage
Se film her!

Velkommen til Johannes læringssenter Barnehage!

Barnehage er ett av tre læringsområder ved Johannes læringssenter.

Barnehagen er delt i tre avdelinger:

- Innføringsbarnehage med 54 plasser. Innføringsbarnehagen har tre avdelinger: blå, gul og grønn.

Innføringsbarnehagen har disse åpningstider:

• Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08:00 – 15:30

• Onsdag 08:00 – 14:00

Telefoner: Blå avd.: 904 70 984 - Grønn avd.: 918 24 663 Gul avd.: 902 61 853

 - Avdeling for flerspråklige assistenter som arbeider i forskjellige barnehager i kommunen. Avdelingen har 17 fagarbeidere som representerer 12 forskjellige språk. 

- Flerkulturelt veilederkorps med veiledere som tilbyr rådgiving og kurs innen fagfeltet til ansatte i kommunens barnehager.

Stavanger kommune avvikler Basen for flerspråklige assistenter med effekt fra 1. august 2021.

Vi refererer til vedtak i Handlings- og økonomiplan for perioden 21 – 24.  

De flerspråklige assistentene vil etter planen arbeide i allerede tildelte barnehager ut juni.

Det vil som følger av dette ikke bli sendt ut informasjon pr. april måned 2021 om registering til neste barnehageår, slik det har vært vanlig.


Barnehageruten for 2021-2022 er nå publisert. 

Du finner den til høyre, under menyen "Skoleruten".


Stavangerbarnehagenes Foreldreforening (SBF) er en upolitisk, selvstendig organisasjon og representerer alle foreldre i Stavangers barnehager, både de kommunale og de private.

Her kan du lese mer om hva de jobber med.


Barnehagen er regulert gjennom Lov om barnehager, sist endret 19. juni 2009. For­skriften «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sist endret 10. januar 2011, gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver og gir personalet i barnehagen forpliktende rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen bygger på flere interna­sjonale konvensjoner som Norge har ratifisert og FNs barnekonvensjon av 1989. Ordningen med flerspråklige assistenter reguleres av kapittel 4 i «Rundskriv F – 02/2011 Statstilskudd til drift av barnehager».

I tillegg følger Barnehage føringer gitt i kommunens «Stadig bedre» – Kvalitetsplan for Stavangerbarnehagen 2016-2019 og «Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole». Innføringsbarnehagen har en egen Årsplan 2015-2016. De fler­språklige assistentene arbeider i tråd med årsplanene i de aktuelle barnehagene.