Meny
Velg avdeling Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Registreringsskjema til flerspråklig assistent 2020-2021
SØK HER
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Johannes læringssenter barnehage
Se film her!

Velkommen til Johannes læringssenter Barnehage!

Barnehage er ett av tre læringsområder ved Johannes læringssenter.

Barnehagen er delt i tre avdelinger:

- Innføringsbarnehage med 54 plasser. Innføringsbarnehagen har tre avdelinger: blå, gul og grønn.

Innføringsbarnehagen har disse åpningstider:

• Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08:00 – 15:30

• Onsdag 08:00 – 14:00

Telefoner: Blå avd.: 904 70 984 - Grønn avd.: 918 24 663 Gul avd.: 902 61 853

 - Avdeling for flerspråklige assistenter som arbeider i forskjellige barnehager i kommunen. Avdelingen har 17 fagarbeidere som representerer 12 forskjellige språk. 

- Flerkulturelt veilederkorps med veiledere som tilbyr rådgiving og kurs innen fagfeltet til ansatte i kommunens barnehager.

Barnehageruten for 2021-2022 er nå publisert. 

Du finner den til høyre, under menyen "Skoleruten".


Stavangerbarnehagenes Foreldreforening (SBF) er en upolitisk, selvstendig organisasjon og representerer alle foreldre i Stavangers barnehager, både de kommunale og de private.

Her kan du lese mer om hva de jobber med.


Registrering til flerspråklig assistent til førskolebarn for barnehageåret 2020 - 2021 er nå åpent.

Registreringen åpner 07. mai 2020 og fristen for hovedregistrering er fredag 22. mai 2020.

Ved spørsmål ta kontakt med: Nahid Mery Afzali, tlf: 51508692  eller e-post: nahid.afzali@stavanger.kommune.no

For mer informasjon trykk her.


Barnehagen er regulert gjennom Lov om barnehager, sist endret 19. juni 2009. For­skriften «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sist endret 10. januar 2011, gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver og gir personalet i barnehagen forpliktende rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen bygger på flere interna­sjonale konvensjoner som Norge har ratifisert og FNs barnekonvensjon av 1989. Ordningen med flerspråklige assistenter reguleres av kapittel 4 i «Rundskriv F – 02/2011 Statstilskudd til drift av barnehager».

I tillegg følger Barnehage føringer gitt i kommunens «Stadig bedre» – Kvalitetsplan for Stavangerbarnehagen 2016-2019 og «Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole». Innføringsbarnehagen har en egen Årsplan 2015-2016. De fler­språklige assistentene arbeider i tråd med årsplanene i de aktuelle barnehagene.