Meny
Velg avdeling Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Johannes læringssenter barnehage
Se film her!

Velkommen til Innføringsbarnehagen!

Innføringsbarnehagen er heldags og har totalt 54 plasser for barn av nyankomne flyktninger som er deltakere på introduksjonsprogrammet. Barnehagetilbudet på Johannes læringssenter er gratis. Etter ca. 1 år i Innføringsbarnehagen bytter barna til en bostedsbarnehage.

I barnehagen driver vi et introtiltak "Barn og foreldre" for våre nyankomne familier. Foresatte på introduksjonsprogrammet deltar 1 ettermiddag i uken etter metoder innen familielæring i barnehagens hverdag. "Barn og foreldre” gis som et tiltak i termin 2 av introduksjonsprogrammet

Innføringsbarnehagen har tre avdelinger: blå, gul og grønn.

Telefoner: Blå avd.: 904 70 984 - Grønn avd.: 918 24 663 Gul avd.: 902 61 853

Innføringsbarnehagen har disse åpningstider:

• Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08:00 – 15:30

• Onsdag 08:00 – 14:00

Barnehagens styrer er Elisabeth Helgesen

Kontakt info: elisabeth.helgesen@stavanger.kommune.no, 51507808, 94369027

Veilederkorps for arbeid med flerspråklige barnehagebarn tilbyr rådgiving og kurs innen fagfeltet til ansatte i kommunens barnehager.

I januar vil du få brev om hvilken skole barnet hører til. I dette brevet vil du bli bedt om å melde fra dersom du har opplysninger som kan ha betydning for tildelingen av skoleplass.
Dette kan for eksempel være om

•            familien planlegger å flytte
•            du mener barnet hører til en annen skole
•            andre forhold du mener kan være av betydning for avgjørelsen

 

Avgjørelsen om skoleplass blir sendt ut i mars.

Har du spørsmål, kan du kontakte kommunen på telefon 51 50 70 90.


Hvordan få til en god og trygg oppstart for nye flerspråklige barn og foreldre?
Hvordan bygge en god relasjon med foreldre i oppstarten?

Veilederkorpset har nå klar en ny side på nettressursen med temaet Oppstart for nye flerspråklige barn og foreldre. Her finner dere tips til praktiske ideer, artikler, filmer og faglig innspill. Siden er delt inn i fem undersider og tar utgangspunkt i ordet START.
Dere finner den nye siden under menyen på nettsiden til Veilederkorpset.

Å begynne i barnehagen er en omveltning for både barn og foreldre. For barnet handler det om å gradvis venne seg til å være sammen med mange nye barn og andre voksne enn foreldrene. Alle barn kommer til barnehagen med ulike forutsetninger og erfaringer som barnehagen skal bygge videre på.
Målet med tilvenningen er å gi alle barn en god start og legge til rette for et godt grunnarbeid i samarbeidet med foreldre og barnehageansatte. I møte med nye flerspråklige barn og foreldre blir det viktig å være bevisst noen sider for å ivareta barnet og foreldrene i den nye situasjonen. Dette kan dere lese mer om på den nye siden vår.

Lykke til med forberedelsene til ny oppstart!


I rapporten Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden, oppsummeres kunnskap om barnehagen som den første og viktigste inkluderingsarenaen for barn og familier som ankommer til Norden.

Trykk på Les mer (under) for mer informasjon og tilgang til rapporten.

 


Barnehageruten for 2021-2022 er nå publisert. 

Du finner den til høyre, under menyen "Skoleruten".