Meny
Velg avdeling Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Registreringsskjema til flerspråklig assistent 2020-2021
SØK HER
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Johannes læringssenter barnehage
Se film her!

Velkommen til Johannes læringssenter Barnehage!

Barnehage er ett av tre læringsområder ved Johannes læringssenter.

Barnehagen er delt i tre avdelinger:

- Innføringsbarnehage med 54 plasser. Innføringsbarnehagen har tre avdelinger: blå, gul og grønn.

Innføringsbarnehagen har disse åpningstider:

• Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 08:00 – 15:30

• Onsdag 08:00 – 14:00

Telefoner: Blå avd.: 904 70 984 - Grønn avd.: 918 24 663 Gul avd.: 902 61 853

 - Avdeling for flerspråklige assistenter som arbeider i forskjellige barnehager i kommunen. Avdelingen har 17 fagarbeidere som representerer 12 forskjellige språk. 

- Flerkulturelt veilederkorps med veiledere som tilbyr rådgiving og kurs innen fagfeltet til ansatte i kommunens barnehager.

Registrering til flerspråklig assistent til førskolebarn for barnehageåret 2020 - 2021 er nå åpent.

Registreringen åpner 07. mai 2020 og fristen for hovedregistrering er fredag 22. mai 2020.

Ved spørsmål ta kontakt med: Nahid Mery Afzali, tlf: 51508692  eller e-post: nahid.afzali@stavanger.kommune.no

For mer informasjon trykk her.


Grunnet endringer i smittevernveilederne for barnehage og barneskole/SFO er tidligere skriv som ble sendt ut med råd angående tolkning av retningslinjene ved sykdom i barnehage og barneskole nå utdatert.  

Følgende retningslinjer er nå gjeldende:

• Barnehagebarn, elever og ansatte må ikke lenger være hjemme til de har hatt én symptomfri dag etter luftveisinfeksjon. Det holder at allmenntilstanden er god hos barn og elever, og at ansatte ikke lenger har symptomer.

• Noen barn, særlig de under 10 år, kan ha restsymptomer etter en gjennomgått luftveisinfeksjon som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste. Disse barna kan komme i barnehagen eller på skolen dersom allmenntilstanden er god og barnet er tilbake i sin vanlige form.

• Alle med nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjon skal sendes hjem og holdes hjemme inntil tilstanden er avklart.

• Barn og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse ikke møte i barnehagen eller på skolen. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie, mens barn skal holdes hjemme til allmenntilstanden er god.

•  Mange yngre barn har ofte rennende nese uten andre symptomer på luftveisinfeksjon, og særlig etter at de har vært ute. Disse barna kan komme i barnehagen/på skolen såfremt barnet ikke har feber og ellers er friskt.

•  Eventuell testing avklares med lege etter gjeldende retningslinjer. Ved positiv koronatest følges egne retningslinjer.

Det er tilstrekkelig at foresatt(e) vurderer at barnet er tilbake i god allmenntilstand, legeerklæring er ikke nødvendig selv om barnet etter en gjennomgått luftveisinfeksjon har restsymptomer som for eksempel rennende nese (uavhengig av farge på nesesekret) eller sporadisk hoste.

 


Barnehagen er regulert gjennom Lov om barnehager, sist endret 19. juni 2009. For­skriften «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sist endret 10. januar 2011, gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver og gir personalet i barnehagen forpliktende rammer for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet. Rammeplanen bygger på flere interna­sjonale konvensjoner som Norge har ratifisert og FNs barnekonvensjon av 1989. Ordningen med flerspråklige assistenter reguleres av kapittel 4 i «Rundskriv F – 02/2011 Statstilskudd til drift av barnehager».

I tillegg følger Barnehage føringer gitt i kommunens «Stadig bedre» – Kvalitetsplan for Stavangerbarnehagen 2016-2019 og «Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole/SFO og ungdomsskole». Innføringsbarnehagen har en egen Årsplan 2015-2016. De fler­språklige assistentene arbeider i tråd med årsplanene i de aktuelle barnehagene.