Meny
Velg avdeling Forside
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Johannes læringssenter barnehage
Se film her!
Om Johannes læringssenter

Johannes læringssenter gir opplæring i samsvar med lover og forskrifter til nyankomne flyktninger og innvandrere (barn og voksne) og til voksne som har behov for en fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring etter sykdom eller skader. Senteret er også et ressurssenter for personer over 18 år som har betydelig redusert syn og/eller hørsel.

Det er per september 2021 cirka 250 personer som har en stilling hos oss. Ansatte er fordelt på tre områder og hvert område har stor selvstendighet med egne ledere. I tillegg er det en egen stabsfunksjon med en avdelingsleder. 

 

 

Barnehage: Innføringsbarnehage med 54 plasser til barn av nyankomne flyktninger og veilederkorps for arbeid med flerspråklige barnehagebarn i stavangerbarnehagen.

Grunnskole barn og ungdom: Innføringsskole for 1.-10. trinn, avdeling for flerspråklige lærere og sosialpedagogisk rådgivningstjeneste. Veiledning av skoler i Stavanger kommune i arbeidet med flerspråklige elever.

Voksenopplæring: Norskopplæring for innvandrere og flyktninger, kvalifiseringsprogram for innvandrere, spesialpedagogisk opplæring, grunnskole for voksne (1.-10. årstrinn), fagstøtte innen data, syn og hørsel, rådgivningskontor for hørselshemmede, sosialpedagogisk rådgivningstjeneste, utdannings- og yrkesrådgivnigstjeneste, inntaks- og registreringskontor. 

Utviklingsplanen for senteret kan finnes under "Utviklingsplan" til høyre siden. Den er et forpliktende dokument for senterets ansatte og ledelse. Planen vedtas av styret ved Johannes læringssenter som består av følgende medlemmer:

  • Kommunalsjef skole (leder)
  • Kommunalsjef barnehage (nestleder)
  • Personalsjef
  • Økonomisjef
  • Representant for Oppvekst og utdanning
  • To sentrale tillitsvalgte (Fagforbundet og Utdanningsforbundet)
  • Representant for ansatte på Johannes læringssenter
  • To politisk utnevnte representanter
  • Rektor på Johannes læringssenter er sekretær

Johannes læringssenter er i dag Stavanger kommunes største skole med barnehage, barneskole og all voksenopplæring. Hvert år får om lag 2000 barn, unge og voksne tilbud hos oss for å øke sin kompetanse.

Besøksadresse: Haugesundsgata 27, 4014 Stavanger (Hovedadministrasjon, barnehage, skole                                     og spesialavdeling)    

Rennesøygata 12, 4014 Stavanger (Norskkurs og kvalifiseringsprogram)

Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger

Sentralbord: 51 50 88 10

E-post: post@johannesls.no

Nettside:  www.johannes.no