Meny
Velg avdeling Avd. Hillevåg Lemurene
Postadresse Postboks 355 Forus 4067 Stavanger Telefon: 97 14 49 03 Send oss e-post
Avdeling Auglend - avdelingsleder Haugåsstubben 1 D 4016 Stavanger Telefon: 908 29 683
Avdeling Hillevåg - avdelingsleder Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 17-19 4016 Stavanger Telefon: 930 51 965
Redaktør: Bente Sjøthun
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til Lemurene!

Her kan du lese litt om hva som rører seg på Lemur og se kjekke bilder fra hverdagen. På høyre side finner du månedsplan og månedsbrev.

Hilsen alle Lemurene

Påskekylling og påskeharen var på besøk til barnehagen i dag!

Felles planleggingsdager for alle kommunale barnehager, SFO og skoler i 2023-2024 er:

16.8.23, 17.11.23, 2.1.24 og 2.4.24

Barnehagen skal ha totalt 5 planleggingsdager i løpet av barnehageåret (15.8-14.8)

Tidspunkt for den 5. planleggingsdagen er ikke fastsatt pt.  


Stavanger kommune har inngått ny innkjøpsavtale for levering av vikarer til barnehagene i Stavanger kommune.

Maksprisen for en barnehageplass er fra 1. januar 2023 endret til kr 3000 per måned
Faktura som er gått ut for januar 2023 har gammel pris, kr. 3050. For mye betalt i januar vil bli rettet opp på faktura for februar 2023

Foresatte som har fått innvilget lavere pris beholder vedtaket ut barnehageåret.

Det vil være flere enn tidligere som kan få innvilget gratis kjernetid, husstander med samlet årsinntekt under kr 630 237 har rett til gratis kjernetid i barnehage i Stavanger kommune.
Foreldre som har søkt om gratis kjernetid og fått avslag, men som nå kvalifiserer, vil få nytt vedtak.
Se Stavanger kommunes nettside for mer informasjon om hvem som kan få lavere pris:
Pris og betaling for barnehageplass | Stavanger kommune 


Nå er foreldreundersøkelsen for 2022 sendt ut til alle familiene. 

Avsender på mail ser slik ut: ikkesvar@conexus.no

Avsender på sms er barnehagen.

Resultatene fra undersøkelsen er viktige for vårt videre arbeid med å lage en god barnehage. Vi oppfordrer derfor alle til å svare på undersøkelsen.
Det tar omtrent 5 minutter å svare på undersøkelsen. Svarene dine knyttes ikke til ditt eller ditt barns navn.
Dersom du har flere barn i barnehagen, får du en e-post og/ eller sms per barn.

Når du trykker på lenken, ser du hvilket barn og hvilken avdeling du svarer for.


Oppsummering etter FAU møte 02. nov.22.

Velkommen til nytt barnehageår hos oss på avd. Lemurene 💜