Meny
Velg avdeling Nyheter fra FAU Hillevåg
Postadresse Postboks 355 Forus 4067 Stavanger Telefon: 97 14 49 03 Send oss e-post
Avdeling Auglend - avdelingsleder Haugåsstubben 1 D 4016 Stavanger Telefon: 908 29 683
Avdeling Hillevåg - avdelingsleder Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 17-19 4016 Stavanger Telefon: 930 51 965
Redaktør: Bente Sjøthun
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til alle nye og godt å se alle igjen etter sommerferien. 

Virksomhetsleder har utviklingspermisjon 1.9-31.12. Fungerende virksomhetsleder i samme periode er Hanne Rosså Lindanger som er virksomhetsleder i Åsen-barnehagene.

Konstitueringsmøte for FAU og SU er satt til tirsdag 12. september kl 18-20 på personalrom, 1 etg i Auglend barnehage 


Endelig kom julegaven som nissen kom med brev om i desember.

Tusen takk til Barnas Musikkteater.no

Vi fikk en magisk forestilling med "den levende dukken" for alle barna i Auglend og Hillevåg barnehage i dag, tirsdag,30.mai.

Det var akrobatene Remi og Paula som bergtok oss i dag. Det var mye latter og glede de 40 minuttene forestillingen varte.


Et nytt barnehageår starter mandag 15. august, en merkedag og stor dag for oss alle! 

Velkommen alle sammen!

Mer informasjon om høsten vil komme fra avdelingen og noe blir lagt ut her på forsiden i tiden som kommer.

Er noe uklart for deg og din familie så ta kontakt og spør de ansatte på avdelingen!

Lykke, lykke til med oppstart alle sammen og spesielt til dere som er helt nye.


Vi vil gjøre oppmerksom på at foreldrebetalingen for en heltids barnehageplass øker fra 1. januar 2022, til kroner 3.315,- per måned.
På fakturaen som kommer i februar er det gjort korrigeringer for økt foreldrebetaling i januar måned.
Ekstra betaling for mat og andre aktiviteter kommer i tillegg slik som før.
Fra og med 1. august 2022 reduseres prisen for en heltidsplass til kroner 3.050,- pr måned.
Du betaler elleve måneder i året, august er betalingsfri.

Ett til annerledes år nærmer seg slutten og vi takker for mye god hjelp og godt samarbeid!

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og ser frem til variert lek og mange allsidige aktiviteter for barn og ansatte i 2022!

Vi har mye å glede oss over og er takknemlige for det!

Minner om at vi har planleggingsdag mandag 3. januar 2022 - barnehagen er stengt denne dagen. 

 


Nå er det tid for årets foreldreundersøkelse. Vi håper du vil benytte anledningen til å la oss få høre hva du mener om barnehagen og det tilbudet vi gir barnet ditt.

Undersøkelsen sendes ut på mail og sms i løpet av morgendagen. Det vil være mulighet for å svare helt frem til 20. desember 2021.

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. 

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet.

Hovedregelen er at familien bare mottar en undersøkelse pr barn, den sendes til regningsmottaker. 

Har dere flere barn vil dere motta en undersøkelse pr barn. Vær obs på hvilket barn du svarer for når.

Avsender på undersøkelsen vil være: ikkesvar@conexus.no


Kommunalsjef barnehage, Monica Buvig Stenseth og virksomhetsleder Bente Sjøthun, har i dialog blitt enige om utvidet ansvar for en periode.

Fra 11.10 er Bente Sjøthun virksomhetsleder for Auglend- (Auglend og Hillevåg) og Stokka barnehagene (Stokka, Stokkatunet og Stokkadalen). Varighet: til og med 310722.