Meny
Velg avdeling Forside
Avdeling Auglend - avdelingsleder Haugåsstubben 1 D 4016 Stavanger Telefon: 908 29 683
Avdeling Hillevåg - avdelingsleder Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 17-19 4016 Stavanger Telefon: 930 51 965
Postadresse Postboks 355 Forus 4067 Stavanger Telefon: 95011708 Send oss e-post
Redaktør: Hanne Rosså Lindanger
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Tegnspråk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegnspråk 

Norsk tegnspråk et offisielt minoritetsspråk i Norge. Norsk tegnspråk er anerkjent som et fullverdig språk. At språket er fullverdig, betyr at det har slik status at det kan brukes i alle sammenhenger, og at det har utviklet et spesialisert ordforråd som gjør at det er i levende bruk i alle deler av samfunnslivet, på alle språklige bruksområder og i alle språklige bruksfunksjoner.

Tegnspråk må ikke sees på som en kommunikasjonsmetode for mennesker med nedsatt funksjonsevne, men som ett av flere språk som benyttes i et mangespråklig samfunn. I et språkpolitisk perspektiv må vi fastslå at tegnspråk har en grunnleggende verdi i seg selv, blant annet som identitetsmerke og ekte kulturuttrykk for en språklig minoritet i det norske samfunnet. Norsk tegnspråk er også et genuint norsk språk, en del av den norske kulturarven og ikke minst en del av det språklige mangfoldet i landet, som vi alle har en særlig plikt til å ta vare på.

Ofte stilte spørsmål om tegnspråk

Språkrådet arbeider for å styrke norsk tegnspråk. Her er de viktigste arbeidsfeltene våre:

  • Vi svarer på språkspørsmål om tegnspråk
  • Vi samarbeider med fagmiljøer og interesseorganisasjoner
  • Vi informerer om bruk av tegnspråk i ulike sammenhenger
  • Vi informerer om opplæring i tegnspråk
  • Vi informerer om tegnspråkbrukernes språklige rettigheter

Du kan lese mer om tegnspråk på Språkrådets hjemmesider.

Trykk på lenken i bilde:

 

 

 

 

 

 

 

NYHETER

 

 

 

 

 

 

 

13. juni ble NOU rapporten om tegnspråk overlevert til kultur- og likestillingsministeren.

Tegnspråkutvalget har utredet hvordan tilgangen til norsk tegnspråk kan økes i relevante sektorer. Utgangspunktet for utvalget har vært formålet med språkloven, som blant annet er å sikre at offentlige organer skal ta ansvar for å verne og fremme norsk tegnspråk. Utvalget har utarbeidet en rekke tiltak og foreslår seks løft for å verne og fremme norsk tegnspråk:

1) å sørge for opplæring i tegnspråklige miljøer, 2) å sikre tidlig tilgang til tegnspråk, 3) å styrke kvaliteten i opplæringen, 4) å heve den tegnspråklige kompetansen, 5) å sikre tilgang til likeverdige tjenester og 6) å sørge for mer forskning på norsk tegnspråk og språkdokumentasjon.

Du kan lese hele dokumentet her.