Meny
Velg avdeling SU / FAU - Steinhagen
Diverse dokumenter

S T E I N H A G E N.

I barnehagen skal det være et samarbeidsutvalg (SU), som skal bidra til å sikre foreldrenes medvirkning og delaktighet i barnehagen.

Samarbeidsutvalget (SU), består av foreldre / foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

SU velges hvert år ved nytt barnehageår – det er ønskelig med kontinuitet – at en kan sitte i SU i mer enn ett år av gangen. 

Denne helgen gir vi hodelusa hard motstand

Oversikt over planleggingsdager for Storhaugbarnehagene.

Foreldreundersøkelsen for barnehage ble gjennomført i Stavanger-barnehagene i perioden 1. november til 20. desember 2022.