Meny
Velg avdeling GLIMMER
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

S T E I N H A G E N. 

Glimmer er en tilrettelagt avdeling for barn med §18, dette er barn som har rett til spesial pedagogisk hjelp før skolestart. Disse barna trenger ekstra hjelp og støtte i hverdagen sin, som blir synliggjort i en IUP (individuell utviklingsplan).

Alle barn som går på Glimmer har rett på samme muligheter til utvikling og livsutfoldelse. Et likeverdig tilbud betyr inkludering på barnas premisser og deres behov. 
Daglig har vi samarbeid med de andre avdelingene på huset, vi tar inn barn til lekegrupper, samlinger og måltid – både formiddag og ettermiddagstid. Samtidig er vi også inkludert til de andre avdelingene gjennom for eksempel samlinger, «Minirøres» på felles og lekegrupper, når dette gagner barna. Antall barn på avdelingen kan variere fra år til år. 

Sommeren nærmer seg, og det er tid for å planlegge ferien for både små og store.


Denne helgen gir vi hodelusa hard motstand