Meny
Velg avdeling Småtroll - Husebøstykket
Hovedadresse Skeiehagen 37 4083 Hundvåg Telefon: 51 912121 Send oss e-post
Buøy barnehage Styrmannsveien 21B 4085 Hundvåg Telefon: 90 51 35 75 Send oss e-post
Vågen Barnehage Øvre Vågen 11 4085 Hundvåg Telefon: 51 85 80 90 Send oss e-post
Husebøstykket barnehage Vestrikroken 1 4085 Hundvåg Telefon: 51 85 09 50 Send oss e-post
Torsahagen barnehage Terje Vigensvei 19 4083 Hundvåg Telefon: 51 91 21 33 Send oss e-post
Skeiehagen barnehage Skeiehagen 37 4083 Hundvåg Telefon: 98 46 11 61 Send oss e-post
Roaldsøy barnehage Roaldsøyveien 35 4085 Hundvåg Telefon: 90 51 35 75 Send oss e-post
Redaktør: Elisabeth Aarthun-van der Hagen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Å være forelder byr på mange gleder, men mange er også usikre og ønsker en enklere tilgang til fagfolk for støtte og hjelp.

Stavanger kommune har nå lansert spørsmål- og svartjenesten foreldrespør.no.


Vi vil markere FN-dagen i barnehagen torsdag 22 oktober. Det vi velger å legge vekt på, er hva FN s barnekonvensjon sier om barns rettigheter. Barnekonvensjonen har mange punkter som alle starter med formuleringen :alle barn har rett til......... Det er og viktig å fortelle barna at der finnes andre barn i deres eget land og i andre land som kanskje ikke har det like trygt og godt som de selv. Vi har i barnehagen tradisjon for å markere denne dagen - noe vi mener er viktig for å bidra til et fokus spesielt på barnas rettigheter og oppvekstsvilkår.

Alle barnehager er pålagt å ivareta personvern for barna som går der, og deres familier. Personvernet regulerer ulike områder tilknyttet barnehagens daglige drift. En av disse er dokumentasjon på Hundvågbarnehagenes hjemmeside.

Planleggingsdager i Hundvågbarnehagene dette barnehageåret er satt til:

14. august 2020

12. november 2020

13. november 2020

4. januar 2021

6. april 2021

 

Barnehagene holder da stengt.