Meny
Velg avdeling Rudlå
Postadresse c/o Stavanger kommune Postboks 355, Forus 4067 Stavanger Telefon: 51508992/47540896 Send oss e-post
Bjergsted barnehage Rosenberggata 51 4007 Stavanger Telefon: 51913652 Send oss e-post
Hertervigtunet barnehage Seehusens gate 4 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Kampen barnehage Bekkelundsgata 3 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Solvang barnehage Møllegata 66 4008 Stavanger Telefon: 51913172 Send oss e-post
Veden åpen barnehage Tarjei Vesaas vei 13 4026 Stavanger Telefon: 45659628 Send oss e-post
Virksomhetsleder: Karin Egebakken
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Disse ukene har inneholdt alt fra karneval til påskeforberedelser. Vi har fått opplevd litt snø, funnet vårtegn og markert flere bursdager! p.s. Takk for forståelse for at jeg ikke har snudd bildene. XD Det må gjøres manuelt på hvert bilde. Men husk at dere kan lagre bildene og snu de selv :D 

Torsdag 20.04 og fredag 21.04 blir det barnehagefotografering. Det kommer nærmere informasjon etter påske hvilken dag din avdeling skal fotograferes. Det vil bli skrevet opp dag på en plakat som blir hengt opp på døra. Husk å vær i barnehagen innen 9.00 fotograferingsdagen!

Neste uke er påskeuke. På mandag og tirsdag er det 11 barn.

På onsdag er det 3 barn. På onsdag er det åpent frem til 12.00. Vi slår oss sammen med Kleivå på onsdag. Vi serverer frokost og lunsj til ordinær tid. Men vi kommer ikke til å legge barnet ditt den dagen. Lever og hent barnet ditt på Kleivå, som er den andre småbarnsavdelingen som ligger i samme etasje som Rudlå.

Til dere som tar ferie på mandag, husk å tøm garderobeplassen til barnet ditt på fredag. Ta med ALT av klær og sko! Alle må tømme garderobeplassen siste dag barnet skal være i barnehagen før ferien. Vi skal vaske garderobene. Benytt sjansen å gå gjennom klær og sko om det er noe som er blitt for smått eller mangler navn.

Barnehagen er stengt torsdag 6.4, fredag 7.4 mandag 10.04 og tirsdag (planleggingsdag) 11.04.

Vi åpner igjen onsdag 12.04. og planen er å være ute HELE dagen og slå opp lavo, så HUSK Å HA MED KLÆR TILBAKE TIL BARNEHAGEN!

God påske! 

 

Next week is Easter week. On Monday and Tuesday there are 11 children.

On Wednesday there are 3 children. On Wednesdays, it is open until 12.00. We collaborate with Kleivå on Wednesday. We serve breakfast and lunch at regular times. But your child will not sleep in kindergarten this day. Drop off and pick up your child at Kleivå, which is the other toddler ward on the same floor as Rudlå.

For those of you who start holiday on Monday, remember to empty your child's wardrobe space on Friday. Pick up EVERYTHING of clothes and shoes! Everyone must empty the Wardrobe on the last day the child will be in the nursery before the holiday. We are going to wash the wardrobes. Take the opportunity to go through clothes and shoes if there is something that has become too small or is missing a name tag.

The nursery is closed on Thursday 6 April, Friday 7 April, Monday 10 April and Tuesday (planning day) 11 April.

We will open again on Wednesday 12.04. and the plan is to be outside the WHOLE day and have fun, so REMEMBER TO BRING CLOTHES BACK TO THE KINDERGARTEN!


Happy Easter! :D 


Første dagen som barnehagen åpner etter påskeferien og planleggingsdagen er onsdag 12 April.

The first day that the kindergarten opens after the Easter holidays and the planningday is Wednesday 12 April. 


VELKOMMEN TIL PÅSKEFROKOST

Onsdag 29.03 kl.08.00-09.00

Vi inviterer dere til påskefrokost på hver avdeling.
Da lager vi en ekstra god frokost og koser oss i godt selskap med hverandre.

We invite you to Easter breakfast in each department.
We will make an extra good breakfast and enjoy each other's good company.

Når dere foreldre er med på frokosten er det dere som har ansvar for barna, når bordene er pyntet så skal pynten stå på bordet, barna skal ikke leke eller rive ned den, det er deres ansvar å passe på. Barna skal ikke løpe inne, dette er en regel vi har i barnehagen for å unngå fall og for mye støy. 

Ofte når vi har slike sammenkomster med foreldrene så kan det være ekstra vanskelig for noen av barna å si hadet når dere går, spesielt de minste barna. Derfor vil vi at dere forebereder barnet noen minutter før dere går, ved å si at dere snart skal gå og at da må dere si hadet. Når det er på tide at dere går, finn en ansatt og si ifra at nå skal du gå, ha en kort avskjed med barnet og gå, og la den ansatte ta seg av barnet ditt. 

When you parents are at the breakfast, you are responsible for the children, when the tables are decorated, the decorations must stay on the table, the children must not play or tear it down, it is your responsibility to look after it. The children must not run inside, this is a rule we have in the nursery to avoid falls and too much noise.

Often when we have such gatherings with the parents, it can be extra difficult for some of the children to say goodbye when you leave, especially the youngest children. Therefore, we want you to prepare the child a few minutes before you leave, by saying that you will be leaving soon and that you have to say goodbye soon. When it is time for you to leave, find an employee and tell them that you are going to leave, say goodbye to the child briefly and leave, and let the employee take care of your child. 


Tirsdag 21.03. Ta på ulike sokker og bli med å feire rockesokkdagen!

Tuesday 21.03. Put on different socks and celebrate Rockesokkdagen!


Samenes nasjonaldag, fastelavn og forberedelser til karneval. 

Det er meldt om flere tilfeller av skarlagensfeber i barnehagen