Meny
Velg avdeling Forside
Postadresse c/o Stavanger kommune Postboks 355, Forus 4067 Stavanger Telefon: 51508992/47540896 Send oss e-post
Bjergsted barnehage Rosenberggata 51 4007 Stavanger Telefon: 51913652 Send oss e-post
Hertervigtunet barnehage Seehusens gate 4 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Kampen barnehage Bekkelundsgata 3 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Solvang barnehage Møllegata 66 4008 Stavanger Telefon: 51913172 Send oss e-post
Veden åpen barnehage Tarjei Vesaas vei 13 4026 Stavanger Telefon: 45659628 Send oss e-post
Virksomhetsleder: Karin Egebakken
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Personalinnlogging
Logg inn
Om oss

Velkommen til  avdeling Solvang barnehage-et historisk bygg

Solvang barnehage åpnet som kommunal barnehage i 2009, og er et fullt rehabilitert bygg fra 1899, som den gang het; "Solvang folkeskole”. Tilhørende skolekrets var Eiganes og Kampen og dekket de lokale stedene: "Kleiva, Straen, Byhaugen, Bakkeland og Kalhammeren.” Solvang ble i nyere tid også brukt som Sosialhøgskole og åpen barnehage før den ble rehabilitert. Riksantikvaren har vært involvert i arbeidet, og byggets side som vender ned mot Møllegata, er utseendemessig helt likt bygget fra 1899.

Det er en stor park på fremsiden av Solvang, Johan Gjøsteins plass, og der er det en statue av Johan Gjøstein. Han var en sentral politiker i Stavanger, og skoleinspektør på Solvang folkeskole. Da barnehagen ble åpnet som kommunal barnehage i 2009 var det føringer for at vi skulle ha et aktivt forhold til Stavangers historie og sette det inn i kommunens visjon "Sammen for en levende by". Verdiene "Er til stede, "Vil gå foran" og "Skape fremtiden" har vært viktig for oss å jobbe med. Ut fra dette laget vi vår visjon; "Sprell levende", med undertekst; "Vi skal vite hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og hvordan vi gjør det." Bevissthet rundt dette har skapt vår identitet.

Alle avdelinger har lokale stedsnavn og vi bruker boka; "På svømmeføtter over Brostein", som grunnlag for vår utforsking av Stavanger by sammen med barna. Gunnar Roaldkvam, som har skrevet boka, ble invitert til åpningen av barnehagen, og vi fortalte ham om hvordan vi ville bruke boka hans til historieformidling. Det satte han veldig pris på. I boka presenteres mange av Stavangers kjennemerker slik at det også er lettfattelig for barna. Vi leser boka - vi ser på bildene - vi besøker stedene som omtales - kjenner igjen - og fordyper oss etter hvert som barna blir eldre og klar for nye utfordringer.  

Vi synger mye i Solvang, og er en "Syngende barnehage". Dette er en nettportal som både foreldre, ansatte og barn har stor nytte av i det daglige. Satsingen på mer sang og musikk er kommet i gang via  "Krafttak for sang", et landsomfattende prosjekt med statlige midler  Vi er også medlemmer i organisasjonen "Musikk fra livets begynnelse", som er operatør for Krafttak for sang. Ved å innlemme sang som en naturlig del av hverdagen vår, så er dette blitt et ledd i mer satsing på sang og musikk. Vi har utviklet vår egen musiske tilvenningsmodell. Den kan dere lese mer om under eget punkt. (Solvangmodellen)

Fra 01.01.20 ble vi en del av Vestre Platå -barnehagene, da kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger ble en stor kommune. Vi har etter det jobbet med hvordan vi skulle implementere vår "gamle visjon og verdier", inn i det nye. Dette er et arbeid vi skal bruke mye tid på i årene som kommer. Vi står overfor en situasjon der vi har skapt en tydelig identitet, noe som kjennetegner "oss", og nå skal vi sammen skape noe nytt, uten å gi helt avkall på de særtrekk som kjennetegner oss. Vi ønsker enda å være en "Sprell levende og syngende barnehage"

Vestre Platå-barnehagene har fra høsten-21 fått laget en plakat som viser vår visjon og verdier. Den henger synlig på alle avdelinger. "Barndom i sentrum", med verdiene L-I-K-T, Livsglede-Inkludering-Kjærlighet-Trygghet.

VI SER FREM TIL REISEN VIDERE SAMMEN MED DERE!