Meny
Velg avdeling Forside
Postadresse c/o Stavanger kommune Postboks 355, Forus 4067 Stavanger Telefon: 51508992/47540896 Send oss e-post
Bjergsted barnehage Rosenberggata 51 4007 Stavanger Telefon: 51913652 Send oss e-post
Hertervigtunet barnehage Seehusens gate 4 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Kampen barnehage Bekkelundsgata 3 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Solvang barnehage Møllegata 66 4008 Stavanger Telefon: 51913172 Send oss e-post
Veden åpen barnehage Tarjei Vesaas vei 13 4026 Stavanger Telefon: 45659628 Send oss e-post
Virksomhetsleder: Karin Egebakken
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Personalinnlogging
Logg inn
Informasjon om FAU og SU

I barnehageloven § 4 står det; ”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. ”Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø”. Foreldrerådet (dvs. alle foreldrene i barnehagen) velger representanter til foreldrenes arbeidsutvalg, forkortet FAU. SU og FAU arbeider med saker som berører den daglige virksomheten i barnehagen. FAU må sikre seg at de uttaler seg på vegne av flertallet i foreldrerådet.       

På høstens foreldremøte velges 1 representant og 1 vara fra hver avdeling. (Dersom dette er mulig) For å sikre kontinuiteten i FAU-arbeidet er det er ønskelig at halvparten av representantene sitter i minimum to år. På første møte skal det lages liste med FAU-medlemmenes navn, telefonnummer og e-mail som legges ut på hjemmesiden. Dette for at alle foreldre skal være orientert om hvem de kan kontakte dersom de har saker for FAU.