Meny
Velg avdeling Kleivå
Postadresse c/o Stavanger kommune Postboks 355, Forus 4067 Stavanger Telefon: 51508992/47540896 Send oss e-post
Bjergsted barnehage Rosenberggata 51 4007 Stavanger Telefon: 51913652 Send oss e-post
Hertervigtunet barnehage Seehusens gate 4 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Kampen barnehage Bekkelundsgata 3 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Solvang barnehage Møllegata 66 4008 Stavanger Telefon: 51913172 Send oss e-post
Veden åpen barnehage Tarjei Vesaas vei 13 4026 Stavanger Telefon: 45659628 Send oss e-post
Virksomhetsleder: Karin Egebakken
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Iløpet av påskeuken er Neda, Parisa og Zahra på jobb.
På onsdagen har vi kun åpent til kl.12.00, vi er da sammen med Rudlå på Kleivå.
Siden vi stenger kl.12 legger vi ikke barna denne dagen.

Før dere går på påskeferie så må alle ta med ALT av yttertøy hjem for å vaske dem, og slik at vi får vasket garderobene skikkelig.
Husk å ta det med tilbake etter påsken onsdag 12.april.

Tirsdag 11.april er det planleggingsdag, barnehagen er da stengt.Torsdag 20.04 og fredag 21.04 blir det barnehagefotografering. Det kommer nærmere informasjon etter påske hvilken dag din avdeling skal fotograferes. Det vil bli skrevet opp dag på en plakat som blir hengt opp på døra. Husk å vær i barnehagen innen 9.00 fotograferingsdagen!

VELKOMMEN TIL PÅSKEFROKOST

Onsdag 29.03 kl.08.00-09.00

Vi inviterer dere til påskefrokost på hver avdeling.
Da lager vi en ekstra god frokost og koser oss i godt selskap med hverandre.

We invite you to Easter breakfast in each department.
We will make an extra good breakfast and enjoy each other's good company.

Når dere foreldre er med på frokosten er det dere som har ansvar for barna, når bordene er pyntet så skal pynten stå på bordet, barna skal ikke leke eller rive ned den, det er deres ansvar å passe på. Barna skal ikke løpe inne, dette er en regel vi har i barnehagen for å unngå fall og for mye støy. 

Ofte når vi har slike sammenkomster med foreldrene så kan det være ekstra vanskelig for noen av barna å si hadet når dere går, spesielt de minste barna. Derfor vil vi at dere forebereder barnet noen minutter før dere går, ved å si at dere snart skal gå og at da må dere si hadet. Når det er på tide at dere går, finn en ansatt og si ifra at nå skal du gå, ha en kort avskjed med barnet og gå, og la den ansatte ta seg av barnet ditt. 

When you parents are at the breakfast, you are responsible for the children, when the tables are decorated, the decorations must stay on the table, the children must not play or tear it down, it is your responsibility to look after it. The children must not run inside, this is a rule we have in the nursery to avoid falls and too much noise.

Often when we have such gatherings with the parents, it can be extra difficult for some of the children to say goodbye when you leave, especially the youngest children. Therefore, we want you to prepare the child a few minutes before you leave, by saying that you will be leaving soon and that you have to say goodbye soon. When it is time for you to leave, find an employee and tell them that you are going to leave, say goodbye to the child briefly and leave, and let the employee take care of your child. 


Tirsdag 21.03. Ta på ulike sokker og bli med å feire rockesokkdagen!

Tuesday 21.03. Put on different socks and celebrate Rockesokkdagen!
Vi kommer fra og med neste uke til å bytte turdag. Vi kommer nå til å ha turdager på torsdager. Vi går fra barnehagen senest kl. 09.00. Derfor er det lurt å komme i god tid før dette. Ellers kan dere ringe avdelingstelefonen og møte oss der vi er.