Meny
Velg avdeling Forside
Postadresse c/o Stavanger kommune Postboks 355, Forus 4067 Stavanger Telefon: 51508992/47540896 Send oss e-post
Bjergsted barnehage Rosenberggata 51 4007 Stavanger Telefon: 51913652 Send oss e-post
Hertervigtunet barnehage Seehusens gate 4 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Kampen barnehage Bekkelundsgata 3 4024 Stavanger Telefon: 51913948 Send oss e-post
Solvang barnehage Møllegata 66 4008 Stavanger Telefon: 51913172 Send oss e-post
Veden åpen barnehage Tarjei Vesaas vei 13 4026 Stavanger Telefon: 45659628 Send oss e-post
Virksomhetsleder: Karin Egebakken
Det er 1 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Personalinnlogging
Logg inn
Ansatte i Solvang barnehage

June
100 %
Avdelingsleder. Barnehagelærer/ 1.avd. sosialpedagogikk/ Musikk og drama-pedagog/ sertifisert ICDP veileder
51913172 / 47635386
Åse Lill - "Lilly"
60 %
Pedagogisk leder på Kleivå. Jobber tirsdag, onsdag og fredag. Barnehagelærer/ fordypning i drama
908 02 168
Bodil
100% ped.leder i disp på Kleivå.
Neda
100 %
Assistent på Kleivå. Videreutdanning innen "barn med spesialpedagogiske behov"
Mariann
80 %
Assistent på Kleivå
Zarah
60 % vikariat, skal være 2 dager på Sølvberget og annenhver fredag på Kleivå og Rudlå. Studerer til Barne og ungdomsarbeider
Lene H
100 %
Pedagogisk leder Rudlå. Barnehagelærer/ fordypning musikk
41619723
Hanka
80 %
Barne og ungdomsarbeider på Rudlå. Hanka jobber ikke på torsdager
Ulrika
100 %
Ulrika er nå ferdig med sine studier og begynner som barnehagelærer og ped.leder på Valberget. Er også utdannet sosionom fra Sverige.
90858124
Pamila, "Pam"
60 % fagarbeider på Rudlå, utdannet Montessori-lærer
Silje
100% på Rudlå.
Barne og ungdomsarbeider
Parwana
100 %
Barnehagelærer med fordypning i forming, videreutdanning i "barn og språk". Skal være på Sølvberget
90709053
Linda
100 %
Pedagogisk leder på Sølvberget. Barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk
90709053
Hanna
100 %
Barne og ungdomsarbeider på Sølvberget. Fordypning i språk og flerkulturell forståelse
Marco
Marco skal jobbe I Kampen barnehage inneværende barnehageår
Master i kunstfag fra studier i Spania. Videreutdanning/fagskole: "Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse"
Lene F
60 %
Vikarierer for June som er sykemeldt, foreløpig frem til november-23. Barnehagelærer/fordypning småbarnspedagogikk. Lene tar videreutdanning innen barn og psykisk helse. Jobber tirsdag, onsdag og torsdag.
Yannick
100 %
I år er Yannick ped.leder i disp på Straen. Han er 4.års student barnehagelærer UiS, deltid.
908 55 421
Oksana
100 %
Barne og ungdomsarbeider på Straen.
Maxwell, "Max"
100%, Barne og ungdomsarbeider på Straen.
Anne Brit
100 % , men er i permisjon dette barnehageåret
1.avd. Sosialpedagogikk, flere års erfaring som ped.leder i disp
Kari
60% på Valberget
Kari begynner dette året på Barnehagelærer-studiet, deltid. Hun skal jobbe 60% som ped.leder i disp, sammen med Ulrika.
90858124
Gro
10 %
Barnehagelærer med småbarns-pedagogikk som fordypning. Gro skal være på Vekterklubben.
Ramla
100 %. Ramla er utfører av spesialpedagogisk hjelp, og kommer til å være på Valberget og Vekterklubben. Hun skal også være litt i Bjergsted barnehage. Fagarbeider i engelsk førskole, holder på å ta eksamen som barnehagelærer.
Larisa
50 % ped.leder i Veden åpen barnehage som starter opp i høst.
Barnehagelærer, ICDP-veileder
Venera
50%
Pedagogisk leder i Veden åpen barnehage som starter opp i høst. Barnehagelærer
"BegeistringsLiv"
Pensjonert barnehagelærer/småbarnspedagog som har jobbet i Solvang, og vil for alltid være vår kjære BegeistringsLiv. Liv har vært med å laget tilvenningsmodellen vår, og dere kan lese om "Solvangmodellen" i eget punkt. Liv lager dessuten verdens beste lapper, og så lenge hun orker kommer vi til å spør om hun vil lage det til våre tradisjonsfester på høsten og våren.
Ann Elin
100 % Ann Elin begynner hos oss 9.august -23 og skal være på Kleivå
Barne og ungdomsarbeider
Timea
100%. Timea begynner hos oss den 01.aug-23, og skal være på Valberget
Timea er utdannet skuespiller