Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
August

Her kan du lese månedsskriv for august.

 Velkommen til et nytt barnehageår for både gamle og nye familier!

I høst begynner det 7 nye barn på Regnbuen – bli med på å ta dem og familiene godt imot.

Aldersfordelingen på avdelingen vil i år se slik ut*:
5 barn født 2017  (Maxigruppa)
4 barn født 2018
4 barn født 2019
3 barn født 2020 (Småbarnsgruppa)
1 barn født 2021 (også småbarnsgruppa)

*Denne oversikten vil dere etter hvert også kunne finne, med navn og kontaktinformasjon, i MyKid.

Personalet på avdelingen vil være Ida, Anne og Axel som jobber på Regnbuen (og det er Anne som kommer til å være på småbarnsgruppa).  I tillegg vil man også møte andre ansatte fra barnehagen, men disse er de som primært jobber på Regnbuen.

Månedsskriv på nettet
Dette er Regnbuens informasjonsskriv som kommer i MyKid og på nettsiden vår én gang i måneden (forholdsvis den første dagen) og inneholder litt ulik informasjon.  I månedsskrivet tar vi først for oss hva vi gjorde i forrige måned (med unntak av dette første skrivet) før vi skriver litt om hva vi skal kommende måned.

Om viktige datoer og kalender.
Det er også lurt å merke seg viktige datoer for planleggingsdager m.m. som er satt for dette barnehageåret.  Det har kommet ønske fra foreldrene om at man kan få et varsel i eller fra MyKid før turer m.m.  MyKid har svart at det er en mulighet for å abonnere på kalenderen.  Du har altså muligheten til å velge å abonnere på kalenderen slik at denne synkroniserer med din egen kalender på din enhet.

Læring i Søråsen
På nettsidene våre soraasen.no vil du også finne et menyvalg som heter Læring i Søråsen.  Her kan du finne progresjonsplaner for hvordan vi tenker og jobber med faglig innhold i barnehagen under valget Fagområder.
Under valget Sosial kompetanse vil du kunne finne oppsummeringer, med bilder, av temasamlingene etter hvert som vi gjennomfører dem i barnehagen (mer om dette lenger ned).
 


Vi baker grove rundstykker

August

Nå som vi begynner på nytt barnehageår kommer alle barna til å oppleve forandring.  Vi skal bruke tid på å bli kjent med hverandre på avdeling og på huset.  Det vi gjør i barnehagen er å legge til rette for en forutsigbar og trygg hverdag; faste rutiner, rolige, tålmodige og tydelige voksne som forteller om hva som kommer til å skje og ikke minst; ved å være til stede sammen med barna.  Med erfaringene fra de siste årene så vil vi legge vekt på å være mye sammen som avdeling i starten og så vil vi starte opp med småbarnsgruppa noe senere.

Noe av det viktigste du som forelder gjør for å hjelpe ditt barn er å vise at du er trygg på barnehagen så spør om/når dere lurer på noe.  Du kjenner ditt barn og vi kjenner barnegruppen og sammen så skal vi gjøre ditt barns hverdag til en trygg og god hverdag i barnehagen.  


Å lese bøker er viktig for språkutviklingen

Kort fortalt
Småbarnsgruppa.
På småbarnsgruppa samles alle ettåringer og toåringer ute med fem faste voksne mellom 9:30 og 10:45, og inne mellom 12:30 og 14:30 fra mandag til torsdag.  Planen er å starte med dette nærmere september.

 

Valg (for 3, 4 og 5åringene)
”Valget” er frileken frem til samlingsstunden klokken 11:00.  I valget har barna pleid å få ulike tilbud om å leke med ulike aktiviteter på tvers i barnehagen.  For å trygge barna har vi pleid, i den første perioden, å leke på vår egen avdeling.  Men i uke 34 og 35 har vi tatt med oss alle de store barna fra Regnbuen og boltret oss på en av de andre avdelingene – med to dager per avdeling.  På denne måten har vi jobbet for å bli bedre kjent på huset sammen med de barn og voksne vi kjenner godt fra før.

Aldersdelte grupper for de over 3 år.
I september starter vi opp med aldersdelte grupper én gang i uken.  Da treffes alle barn fra samme aldersgruppe, med faste voksne, på tvers av avdelingene.  Dette er med på å bygge relasjoner på tvers av avdelingene og kunne gi erfaringer med både nye leker, aktiviteter og folk.
I dette arbeidet har vi 2019-gruppa, 2018-gruppa og maxigruppa (maxi; de som skal begynne på skolen høsten 2022).
  Planen er å starte med grupper onsdag 31. august

 
Bamse - verdens sterkeste bjørn
Bildet er hentet fra serie.no

 

Sosial kompetanse / Tema
I Søråsen jobber vi mye og målrettet med sosial kompetanse.  For å gi dette arbeidet et felles løft og felles referanser så knytter vi dette arbeidet opp mot ett tema (bok eller fortelling) og i år tar vi utgangspunktet i tegneserien «Bamse, verdens sterkeste bjørn» som ble skapt av Rune Andréasson på 60-tallet, fikk sitt eget tegneserieblad på 70-tallet og som det nå finnes tegneserier, animasjon serier og film om.  I forbindelse med dette arbeidet har vi temasamlinger, der en del personal dramatiserer elementer enten fra, eller inspirert av, elementer fra tegneserien.
Fokusområdet nå i august er positive sosiale handlinger.  Det betyr å hjelpe andre, dele med hverandre og inkludere andre i lek og samtaler.  For de voksne betyr det å være tilstede, rettlede og veilede barna i lek og samtaler og ikke minst å gi positive tilbakemeldinger på det som er bra.  Positivt fokus gir mer av det vi ønsker.
Det blir mange eventyr, samtaler og dramatiseringer omkring dilemmaer og andre temaer som vi ønsker å reflektere omkring.

 

Psykologisk førstehjelp
Bildet er hentet fra napha.no

 

Psykologisk førstehjelp
I arbeidet med sosial kompetanse benytter vi oss også av «Psykologisk førstehjelp; Grønne tanker – glade barn».  Dette er et todelt opplegg der den ene delen handler om følelser og det andre fokusområdet er tankene vi får når de ulike følelsene kommer.  Alle kan kjenne på følelser som glad, redd, sint, stolt, flau og trist – og det er helt greit og det er normalt. Og alle følelser kan vi gradere i for eksempel littmer og mye.  I arbeidet med den andre delen, som handler om tanker, forsøker vi sorterer tankene våre i to kategorier; de konstruktive tankene som hjelper oss (grønne tanker) eller de uhjelpsomme tankene som hindrer eller ødelegger for oss (røde tanker).
I Søråsen har vi jobbet med dette materialet en stund og flettet det inn i vårt eksisterende arbeid med sosial kompetanse.
I august skal vi jobbe med følelser og begynne å snakke om hvilke ulike følelser som finnes og kanskje noen til og med har sett eller selv kjent på noen av dem før?

Tips til hjemmet: Det er lett å spørre barnet ditt hva det har gjort når dere er på vei hjem eller når dere ser på bilder sammen fra MyKid.  Men spør om lekekameratene også; hvem var der?  Hva gjorde de?  Hvordan tror du de hadde det?  Dette er med på å vise interesse for ditt barns hverdag.
OG PS: Les månedsskrivene hver måned slik at du vet hva vi jobber med.


Samlingsstund i garderoben

Fagområder
I Rammeplan for barnehager er det fastsatt ulike fagområder som ditt barn skal få oppleve, erfare, lære og utvikle ferdigheter omkring.  Vi jobber med alle fagområdene, men for å bidra til å sikre at ditt barn får erfaringer og utvikler seg så har vi i Søråsen laget en progresjonsplan for hvert fagområde.  I progresjonsplanene finner du en liten beskrivelse av det enkelte fagområdet samt noe om hvordan vi tenker vi kan jobbe og hva vi sikter mot for små og store barn.  Progresjonsplanene finner du som nevnt på nettsiden men også i barnehagens årsplan som du kan laste ned fra hjemmesidene våre.

 

Her i Søråsen har vi sterkt fokus på barns medvirkning.  Men for at barna skal tørre å medvirke på sin hverdag så er det to ting som er viktige.  Det første er at de er trygge i barnehagen og på seg selv.  Og det andre er at de kan bidra med egne ønsker og tanker.  For at barna skal få best mulig erfaringer og utbytte av dette så ønsker vi også å bidra til å gi barna en del nye erfaringer som kan være med å inspirere tanker slik at de ikke følger det samme mønsteret gjennom hele barnehagetiden.
Med tenke på utviklingen av barns medvirkning så fokuserer vi på å bruke åpne spørsmål; spørsmål som ikke har ett fasitsvar men som bidrar til at barna må tenke og svare ut i fra eget ståsted eller egne refleksjoner.


I våres plantet vi blant annet tomater og gulrøtter i plantekassene våre - nå er vi spente på om de har overlevd og blitt store i løpet av ferien

 

Kjekk informasjon

 

-     Sykdom og smittevern
Syke barn holdes hjemme.

-     Torsdag 18. og fredag 19. august er barnehagen stengt da vi har planleggingsdager.

-     Husk å alltid lukke porten og dører.  Barna lærer at det er kun voksne som får åpne portene – dette gjelder også sammen med dere.  Dette er av sikkerhetsmessige årsaker.

-     For nye barn blir det en samtale med pedagogisk leder så snart vi får muligheten.  Målet med denne samtalen er at vi får vite så mye som mulig om barnet for å kunne bli lettere kjent, presentere barnehagens rutiner m.m. og å svare på evt. spørsmål som dere måtte ha.

-     Viktige datoer.  Det er lurt å notere seg ulike viktige datoer for planleggingsdager.  De kommer i MyKid, men du kan også klikke her for oversikt.

 

 

Kjekt å vite

·         Når dere kommer: Husk å si fra til personalet at dere har kommet.  Dersom dere tar fri eller kommer senere enn 9:20 ønsker vi at dere ringer/prater med oss innen 9:00 dersom ikke annet er avtalt.  Det kan hende vi går en tur eller finner på noe og da er det greit å planlegge ut ifra dette.

·         Når dere går: Husk å si fra til personalet!

·         Samlingsstund (11:00-11:30); avdelingen samles og har et felles opplegg med samtaler, leker, sanger, regler, eventyr, høytlesing m.m.  De minste kan også få tilbud om å være med etter eget ønske.

·         Lunsj (ca 11:30-12:00)

·         Tremat (ca 14:45)

·         Hvilestund (ca15:15, rett etter tremat); er som en kort samlingsstund

·         Fellessamling (i stedet for samlingsstund på avdelingen); alle barna i hele barnehagen samles til en felles samlingsstund.

·         Temasamling (9:45 ca hver 3-4 uke); personal dramatiserer fortellinger med utgangspunkt i fortellingene om Bamse og vennene hans med fokus på sosial kompetanse og ulike egenskaper.

·         Avdelingsdag (hver fredag); der den enkelte avdeling legger opp til noe eget, ofte basert på det aktuelle fagområdet, årstid eller barnas innspill.  Her kan vi planlegge turer, fester og lage spennende mat.

·         Utviklingssamtaler; en 30min samtale for hvert barn hver høst og vår.