Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Trafikksikker barnehage

Vi er opptatt av å fremme barnas trafikksikkerhet. Det betyr at vi kontinuerlig arbeider med barn og trafikk. Vårt hovedmål er å styrke og utvikle barnas holdninger til og i trafikken. Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med foreldre og personalet som gode rollemodeller.  

Mål for barna:
Barna lærer trafikkregler for fotgjengere.
Barna lærer om bruk av sansene sine i trafikken.
Barna lærer om bruk av bilbelte, sykkelhjelm og refleks.  

Mål for foreldrene:
Foreldre har gode holdninger.
Foreldre er gode rollemodeller.
Foreldre som samarbeider med barnehagen om barnas trafikkopplæring.  

Mål for personalet:
Personalet har gode holdninger.
Personalet er gode rollemodeller.
Personalet kan barnehagens rutiner og regler for sikkerhet.  

Søråsen barnehage har utarbeidet en årskalender for arbeidet med trafikksikkerhet. Denne årskalenderen sikrer at det systematisk arbeides med trafikk i barnehagen i forbindelse med barn, foreldre og personal, og at arbeidet vurderes en gang i året. Se årskalender i vedlegg øverst til høyre.

Barnehagen har:
Rutiner for tur i trafikk.
Spesielt fokus på barn og trafikk hver høst.
Trafikk er tema på foreldremøte.  

Gode vaner og holdninger skapes tidlig, og vi voksne har felles ansvar.


                                                                                trygghet, trivsel og fellesskap