Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Opptak

Barnehageplassene disponeres og tildeles av stiftelsens styre etter innstilling fra styrer.

Antall disponible plasser i ulike aldersgrupper avgjøres ut i fra pedagogiske vurderinger av styrer i samråd med personalet i barnehagen.

Bærum kommune har samordnet opptak for alle barnehager i Bærum. Opptak av nye barn skjer hovedsakelig hver høst. Søknaden sendes til Bærum kommune.

Opptakskriterier:
Søråsen barnehage har egne opptakskriterier. I prioritert rekkefølge tildeles plasser til:

1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne (barnehageloven).

2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester (barnehageloven).

3. Personalets barn.

4. Søsken til barn som på tildelingstidspunktet går i barnehagen.

5. Barn i nærmiljøet

Tildeling av plass ved likhet innen opptakskriteriene avgjøres basert på avstand mellom barnets faste adresse og barnehagen.
Avstand måles i luftlinje fra senterpunkt i barnehagens bygningsmasse til nærmeste punkt på boligens/boenhetens bygningsmasse. Kommunes offisielle kart benyttes.

Ved fortsatt likhet vil tildeling av plass gjøres på bakgrunn av barnets alder.

Ved tilflytting må ny fast adresse dokumenteres med kontrakt for boligkjøp eller leiekontrakt for bolig og innflytting skje i forbindelse med barnets oppstart i barnehagen.

Tildeling etter disse opptakskriteriene gjelder for de som har satt Søråsen barnehage som 1. enhet.  Dersom alle søkere med Søråsen barnehage som 1. enhet får tilbud om plass, vil prioriteringsrekkefølgen i opptakskriteriene gjelde for de som har Søråsen barnehage som 2. enhet, så for de med Søråsen barnehage som 3. enhet, osv.

Søknadsfristen er 1. mars. 

(ref. vedtektene 21.01.20)

 

 

trygghet, trivsel og fellesskap