Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Å være ny i barnehagen

Foreldremøte for nye foreldre
Det blir holdt et foreldremøte i slutten av mai for nye foreldre.

Tilvenning
Av erfaring vet vi at de fleste barn bruker litt tid til å bli kjent i barnehagen og trygg på oss voksne. Vi anbefaler derfor at dere setter av tid til en gradvis og trygg tilvenning de første dagene. 
Den første dagen i barnehagen er vanligvis 2 timer, med en av foreldrene tilstede. Så øker vi gradvis timeantallet de neste dagene.

”Nysamtale”
I løpet av tilvenningstiden setter vi av tid til en samtale, for å få informasjon om barnet, og tid til å bli kjent.

Besøke oss
Dersom dere ønsker å komme å hilse på oss før sommerferien, kan dere ta kontakt med pedagogisk leder på avdelingen og avtale tid.

 

trygghet, trivsel og fellesskap