Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Barnehagens samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget (SU) består av 8 medlemmer, hvorav;
4 representanter valgt av foreldrerådet.
4 representanter valgt av de ansatte.
Styrer har møteplikt og talerett selv om vedkommende ikke sitter i SU.

Oppgaver:
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende og kontaktskapende organ. Samarbeidsutvalget skal særlig være med på å drøfte barnhagens ideelle grunnlag.
Samarbeidsutvalget skal arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og samfunnet.

SU skal blant annet:
- Se til at barnehagen blir drevet innenfor rammen av barnehageloven og barnehagens vedtekter.
- Behandle pedagogisk årsplan for barnehagens virksomhet.
- Få forelagt forslag til budsjett og regnskap til uttalelse.
- Fastsette datoer for planleggingsdager.
- Ansvar for diverse arrangementer i barnehagens regi.
- Ansvar for dugnad.
- Delta i vurderingsarbeidet.
- Be foreldrerådet om å uttale seg i saker der det er naturlig å trekke inn alle.

SU velger selv leder. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. SU er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og minst to av gruppene er representert. I tilfelle stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.

SU har samme taushetsplikt som barnehagens ansatte.

 

trygghet, trivsel og fellesskap