Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Natur, miljø og teknologi

Progresjonsplan for fagområdet gjennom hele året

Gjennom hele året

Natur, miljø og teknologi

 

For å ønske å ta vare på naturen må man være glad i den. I Søråsen bruker vi naturen i skogen og nærområdet rundt barnehagen gjennom hele året. Barna opplever årstidene som endrer seg, og hvilke aktiviteter og muligheter de ulike årstidene byr på. Voksne er holdningsskapende ved å vise respekt for alt liv i naturen, og hvordan ivareta og bruke naturens ressurser på best mulig måte. Vi legger vekt på selvstendighet og mestring. Barna er involvert i å lage mat, og lærer hvor maten vi spiser kommer fra, og om bærekraft ved å forsyne seg i passe mengder slik at vi kaster mindre mat.

I Søråsen bruker barna ulike teknikker som en naturlig del av hverdagen, og lærer seg å mestre disse.

I Søråsen har vi iPad tilgjengelig på hver avdeling, med programmer som fremmer kreativitet, problemløsning og samarbeid for alle aldersgrupper.

Hver avdeling har også en skjerm der bilder av barna i ulike aktiviteter blir vist ukentlig.

1-3 år

3-6 år

Mål:

ü  Få gode opplevelser i naturen gjennom alle årstider i all slags vær

ü  Begynnende forståelse for å ta vare på planter og dyr i naturen

ü  Oppleve de ulike årstidene

ü  Prøve ut og få erfaringer med ulike hverdagsteknikker

ü  Utforske teknologi

ü  Begynnende erfaringer med digitale verktøy

Mål:

ü  Få et positivt forhold til turer i skog og mark

ü  Være nysgjerrig på liv i naturen og vise omsorg og respekt

ü  Vite noe om hva som skjer i naturen til de ulike årstidene

ü  Mestre ulike teknikker

ü  Eksperimentere med teknologi

ü  Få en begynnende forståelse av IKT s muligheter og teknikker

Metode:

ü  Voksne er positive til å være ute i all slags vær og sørger for at barna er riktig kledd

ü  Voksne viser respekt for alt liv i naturen og er gode forbilder

ü  Voksne er med og utforsker årstidenes ulikheter

ü  Voksne er med å utforske og veileder barna i ulike hverdagsteknikker

ü  Vi deltar aktivt i barnas utforsking med digitale verktøy

Metode:

ü  Voksne legger til rette for gode opplevelser i naturen

ü  Voksne lærer barn god holdning til alt liv i naturen

ü  Vi samtaler og undrer oss sammen med barna omkring årstidene

ü  Voksne sørger for at barna får prøve ulike teknikker

ü  Voksne støtter barnas bruk av ulike digitale verktøy