Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Nærmiljø og samfunn

Progresjonsplan for fagområdet gjennom året

Gjennom hele året

Nærmiljø og samfunn

 

Barnehagen kan sees på som barnas lokalsamfunn. Alle barn og voksne er viktige for fellesskapet, og alle har noe de kan bidra med. I Søråsen er vi opptatt av fellesskap og likestilling. Det er like muligheter for alle uavhengig av alder, kjønn, funksjonsnivå og etnisk, sosial og kulturell bakgrunn. Vi oppmuntrer barna til å delta i fellesskapet og alle barnehagens aktiviteter. Vår modell med aldersblandete barnegrupper gjør at det er naturlig for barn å leke med hverandre på tvers av kjønn og alder. Dette bidrar til varierte utfordringer for alle. Et åpent hus gjør at barna blir kjent med alle voksne og får erfaringer med ulike typer rollemodeller. Barna opplever at menn og kvinner utfører de samme oppgavene i barnehagen på en likeverdig måte.

Vi går på turer i nærmiljøet, og med dette styrker vi barnas tilhørighet og trygghet til området.

Vi er opptatt av å fremme barnas trafikksikkerhet. Det betyr at vi kontinuerlig styrker og utvikler barnas holdninger til og i trafikken. Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med foreldre og personalet som gode rollemodeller. Søråsen barnehage har utarbeidet en årskalender for arbeidet med trafikksikkerhet. (se barnehagens nettside)

1-3 år

3-6 år

Mål:

ü  Oppleve seg selv som betydningsfull i fellesskapet

ü  Bli kjent med barnehagens nærmiljø

ü  Bli kjent med barnehagens normer og regler

ü  Oppleve å bli forstått og tatt hensyn til

ü  Oppleve voksnes holdninger når de ferdes i trafikken

Mål:

ü  Være aktive deltakere i planlegging og vurdering av hverdagen sin

ü  Kjenne til noen av samfunnets tilbud som kollektivtransport, butikker og bibliotek

ü  Forholde seg til barnehages normer og regler

ü  Kunne forstå og bli forstått

ü  Forholde seg til noen enkle regler for å ferdes i trafikken

Metode:

ü  Voksne lytter til barna og ivaretar deres behov og ønsker

ü  Vi bruker alle avdelinger, uteområdet og nærmiljøet til lek og aktivitet

ü  Voksne skaper struktur for et godt læringsmiljø

ü  Behandle hvert enkelt barn individuelt

ü  Turer i nærmiljøet

Metode:

ü  Voksne er tilgjengelig og har tid til samtale, undring og vurdering med barna

ü  Turer der vi benytter tilbud som kollektivtransport, butikker og bibliotek.

ü  Behandle hvert enkelt barn individuelt

ü  Turer i nærmiljøet med fokus på trafikkregler