Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Praktisk informasjon om Maxigruppa 2022-2023

Her følger en del informasjon om årets Maxigruppe.  Dette er alle Søråsens barn som skal begynne på skolen høsten 2023.

Om gruppa

Dette barnehageåret har vi 18 barn som er født 2017 og som er Maxigruppa.  Fordelingen er 5 barn fra Musehullet, 3 barn fra Trollstua, 5 barn fra Smørøyet og 5 barn fra Regnbuen.  Her er det 6 jenter og 12 gutter, som sammen med Vegard (Trollstua), Marianne (Musehullet) og Axel (Regnbuen) skal treffes og bli kjent, leke, lære, øve og vokse sammen; vi skal styrke det arbeidet vi gjør sammen i Søråsen med å forberede barna på resten av livet.

Mål for Maxigruppa

Målet er å bli trygg på seg selv og andre i gruppa, bli kjent med hverandre og trene på selvstendighet før skolestart.  Vi legger stor vekt på sosial kompetanse, da vi synes det er viktig at barna er trygge og klarer seg godt sosialt når de skal ut i et større miljø og danne nye vennskap i skolen.

Gjennom arbeidet i Maxigruppa styrker vi barnas erfaringer og relasjoner på tvers av kjønn, avdelinger og barnehage.  Vi samarbeider med bl.a. brannstasjonen, Stabekk skole og Ekebergparken barnehage i dette arbeidet.

Faste rammer

Maxigruppa pleier å være på onsdager mellom 9:30 og 11:30.

Start: Vi starter med en liten velkomstsamling der vi øver oss på å lytte til hverandre, prate i gruppe, felles fokus og vi snakker litt om hva vi skal denne dagen.

Innhold/aktivitet: Når vi fortsetter gruppa kan vi være sammen med hel gruppe eller dele oss i mindre grupper.

Avslutning: Felles samling der vi kan oppsummere det vi har gjort, lese bok, synge og snakke om brannbamsen Bjørnis.

Fast innhold, aktiviteter og tradisjoner

Vi har mange faste tradisjoner for ting vi gjør på Maxigruppa.  Så med et lite forbehold om endringer så pleier vi å...:

Delta på brannvernkurs med Bærum brannvesen (høst og vår)

Brannbamsen Bjørnis
Turer i skogen ved barnehagen og nærmiljøet
Museumsbesøk til Barnekunstmuseet
Juletur til Sæteren gård (desember)
Skiskole med skiforeningen 
Samarbeid og besøk hos, og av, Ekebergparken barnehage
Trafikkopplæring
Vangen leirskole (dette året mandag 5. juni til onsdag 7. juni)

Svømming/vanntilvenning

Det har blitt ønsket av foreldre at vi deltar på gratistilbud med vanntilvenning.  Fra og med tirsdag 6. september kommer vi derfor til å ta rutebuss fra Bekkestua til Hundsund der barna kommer til å være i bassenget sammen med instruktør fra Bærumssvømmerne.

Oppmøte disse 6 tirsdagene avtales da med oss om dere kommer enten i barnehagen før 8:15 eller på Bekkestua innen 8:40.

Her leser du mer om opplegget og hva dere trenger:  https://www.barumsvommerne.no/wp-content/uploads/2020/12/barnehage_info-foresatte_2021.pdf

Full dag på Sæteren gård 14. september

Vi har tidligere sett at barna kan bruke litt tid på å komme i gang og bli kjent på Maxigruppa; det er mye som er nytt, spennende og kanskje til og med litt skummelt.  I arbeidet har vi opplevd mye positivt med en maxikveld i barnehagen der barna har blitt igjen etter stengetid for å leke og spise middag sammen.  I år ønsker vi å utvide denne aktiviteten og har derfor planlagt en heldagstur til Sæteren gård.  Da kommer vi til å ta buss til utfartsparkeringen på Øverland og så går vi til Sæteren hvor vi tilbringer resten av dagen.

Så, på ettermiddagen inviterer vi dere foreldre til å komme opp og hente mellom 15:30 og 16:00.  Da får man også muligheten til å bli kjent med andre maxiforeldre og -barn og kanskje spise/grille litt før dere går ned igjen.

Brannvern

Vi deltar i tidenes største satsing på brannforebyggende arbeid for barn gjennom et samarbeid med vår lokale brannstasjon.
Det betyr at vi snakker om brannvern i barnehagen og at dere får noen oppgaver dere må følge opp hjemme.  Blant annet får alle barna, etter tur, med seg Bjørnis-sekken hjem.  Her er bamsen Bjørnis og en perm som dere skal lese sammen med barnet.  Dere leser de første sidene i boka, og deretter fyller dere ut to ark: Det ene arket lar dere være igjen i boka, og det andre kan dere få beholde selv (Diplomarket). (Spør hvis dere lurer på noe.) Bamsen har dere hjemme og tar med på det som passer dere, men den må være med tilbake til barnehagen påfølgende mandag da skal vi trekke hvem som får den med hjem neste uke.

Mer om brannbamsen Bjørnis: https://brannbamsen.no/foreldre/om-prosjektet

Trafikk

I september har vi fokus på trafikk og det å ferdes i trafikken.  Da vil vi gå turer i trafikken, se på skilt og lære oss hvordan ferdes i trafikken. Gjennom leker og oppgaver om trafikk ønsker vi å bidra til å skape trygge trafikanter. Vi oppfordrer dere foreldre også til å være bevisste og snakke mye med barna om temaet også hjemme.

Skiskole

Vi deltar på skiforeningens skiskole på Fossum.  Da får vi buss til og fra barnehagen og to instruktører som lærer oss litt ulike teknikker for å reise oss og ikke minst leke på ski.  Dere må selv melde barnet på skiskolen.  Vi kommer til å melde fra til dere når påmeldingen har åpnet (17. oktober til 1. november).

Leirskole (5. juni til 7. juni)

I mai-juni pleier Maxibarna, sammen med personal fra barnehagen, å dra på leirskole til Vangen skistue.  Her er vi 3 dager/2 netter og har mye moro.  For å lese mer om Søråsen og Vangen kan du klikke deg inn her.

Betaling

Skiskolen og Vangen er aktiviteter foreldrene betaler selv.  Alt annet inngår i barnehagens normale drift.

Informasjon

Maxigruppa deler sine planer på MyKid og vi anbefaler at man følger med her og evt. abonnerer på kalenderen slik at man kan få tilgang til planene på egen mobil o.l.  Vi skriver også nyhetsbrev slik at man kan følge med på hvordan vi tenker å jobbe og vi deler bilder når vi har hatt Maxigruppe.  Gjennom bildene ønsker vi å formidle innhold, læring, progresjon og vennskap slik at dere får et lite bilde av barnas hverdag.

Hva kan dere som foreldre gjøre?

Oversikt over skoler?

Vi har tidligere fått spørsmål om å dele en oversikt over hvilke skoler Maxibarna skal begynne på med formål om å samle de barna som begynner på den enkelte skole for å styrke deres relasjoner og trygghet før skolestart.

Dessverre vil slike tiltak ekskludere enkeltbarn.  I stedet oppfordrer vi heller til at man treffes og blir kjent – uavhengig av skolekrets.  Noe av det viktigste vi lærer våre barn er hvordan å bli kjent og hvordan å være en god lekekamerat.  Dette er viktige erfaringer for å styrke selvbildet og troen på at man kan få seg venner uansett hvor man drar.

Innmelding til skolen

Dere får et brev fra kommunen, vanligvis en gang i oktober, med frist for å melde deres barn inn til skolen.  Frist for innmelding er 1. november.  Dersom dere ikke får brev kontakter dere barnehagen.

Overføringsskjema og møte

For at skolen skal kunne tilrettelegge for det enkelte barn så fyller foreldre og pedagogisk leder ut et skjema som forteller litt om barnet.  Dette gjøres på siste utviklingssamtale før sommeren.

Ved noen tilfeller er det lurt at skolen får mer informasjon så de kjenner til andre behov for å kunne tilrettelegge eller møte barnet på best mulig måte.  Da kan det være aktuelt for foreldrene å ha et samarbeids-/overføringsmøte sammen med pedagogisk leder, styrer og en representant fra skolen.

Skoleforberedende tips:

-       Les bok for barna hver dag (ca. 20 min).  Dette er veldig bra for språktrening, fantasi, leseglede og forbereder dem på leseleksene.

-       Spille spill og lek dere med språk, telling, matte, sortering, rim og regler

-       Tips om riktig blyantgrep

-       Besøk skolegården utenom åpningstider og bli kjent

-        Øv på selvstendighet på toalettet

-       Lær barna hverdagsteknikker som å bruke/åpne sekken, matboksen, flaska, knyte sko osv.

-       Vær gode forbilder i trafikken – både med og uten barn

Barna skal få morsomme opplevelser og gode minner!

Vi gleder oss!