Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
August

Månedsskriv for august

 

Velkommen til et nytt barnehageår!

Vi ønsker nye og gamle barn og foreldre velkommen tilbake til Trollstua, og håper dere har hatt en fin ferie! 

Denne høsten begynner det 4 nye barn på avdelingen, og vi gleder oss til å bli kjent med både barna og familiene.

 

Barnegruppa dette året vil bli slik: 

3 maxibarn født i 2017

5 barn født i 2018

5 barn født i 2019 (1 ny)

4 barn på småbarnsgruppa:

3 barn født i 2020 (2 nye)

1 barn født i 2021 (ny)

De voksne på avdelingen er: Anne, Vegard, Julia (nyansatt) og Vilde 60% (man,tir,ons)

Julia følger småbarnsgruppa

 

 

 

Nettsiden til Søråsen barnehage og appen MyKid

På barnehagens nettside, i menyen til venstre finner du mye informasjon, samt viktige datoer for dette barnehageåret. Trykk på meny, informasjon og viktige datoer og noter deg disse. 

Informasjonen på venstre side er generell, og oppdateres sjelden.

I menyen øverst til høyre finner du informasjon som blir oppdatert månedlig. Her kan du velge enten: 

Trollstua: månedsavis oppdateres den 1. i hver måned.

eller

Maxigruppa: månedsavis oppdateres annenhver måned 

eller

Småbarnsgruppa: månedsavis oppdateres den 1. i hver måned

Det er viktig for oss at dere foreldre leser avdelingens månedsskriv. Her skriver vi om hva barna opplevde og lærte i måneden som gikk, samt nye planer og læringsmål for måneden som kommer.

De samme skrivene publiseres også under nyhetsbrev i appen «MyKid» hver måned.

I kalenderen i MyKid kan dere følge med på arrangementer som turer, bursdager og annet. Kalenderen blir oppdatert i forkant av hver uke.

Vi anbefaler alle å abonnere på nyhetsmail på denne nettsiden, og følge med på, eller synkronisere kalenderen i «MyKid»

 

Tilvenning

Under tilvenningen setter vi av spesielt mye tid til lek og samspill, slik at barna skal bli godt kjent med hverandre og få gode relasjoner til de voksne. Vi følger våre faste rutiner med samlingstund og måltider, for å skape en forutsigbar hverdag for barna. Vi er opptatt av å skape et godt klima for vennskap, lek og læring på avdelingen. Derfor bruker vi mye tid på trygghet i starten av året. 

 

 

Foreldresamarbeid

Det er viktig for nye barn å få god tid til å bli trygg i ny barnehage. For at barna skal oppleve barnehagen som trygg, er det viktig at dere foreldre føler dere trygge.

Enten du er ny på Trollstua, eller har vært her en stund, er det naturlig at det er saker som dukker opp, og ting dere som foreldre ønsker å ta opp. Vi ønsker å gi dere best mulig informasjon om barnas hverdag i møte med dere om morgenen eller på ettermiddagen. Foreldre har ulike behov for informasjon, og vi prøver å tilpasse oss dette så godt vi kan.

I tillegg til daglig kommunikasjon er det alltid mulig med en ekstra prat dersom det er behov for det. Ta en telefon eller avtal et møte med Anne, så finner vi en tid.

 

Utviklingssamtaler

Det blir satt opp tider til utviklingssamtaler i september. Når nye barn begynner, har vi en «Ny-samtale» med foreldre i løpet av tilvenningsperioden.

 

August

 

Sosial kompetanse - positiv sosial atferd

Barna skal lære å være omtenksomme med hverandre. Helt konkret vil det si at barna skal se hverandre, smile, hjelpe hverandre, og gjøre hyggelige ting sammen. Vi har snakket med barna før sommerferien om hvordan man kan møte nye venner når de begynner nå i høst, og dette kommer vi til å legge mest vekt på den første tiden.

 

Tips til oppfølging hjemme:

Snakk gjerne med barna om hvordan andre barn har det, og ikke bare hvordan de selv har hatt det i barnehagen:

-Hvordan har vennene dine det i barnehagen? 

-Har alle noen å leke med? 

-Er det noe hyggelig du gjør, slik at vennene dine har det bra?

-Hvordan er du en god venn?

Det er også en fin ting å se på bildene vi legger ut på MyKid sammen med barna, og vie oppmerksomhet til alle barna som er avbildet, og ikke bare eget barn. Dette vil gi dere foreldre et større innblikk i barnas vennskap og relasjoner.

 

Tema dette barnehageåret:

Dette året tar vi utgangspunkt i serien «Bamse verdens sterkeste bjørn»

Disse historiene og rollefigurene tar vi utgangspunkt i når vi lager temasamlinger for å lære barna om sosial kompetanse. 

Vi skal som tidligere år lage små dramatiseringer basert på historiene, som personalet spiller for barna ca en gang pr. mnd. Disse inneholder små dilemmaer som barna kan kjenne seg igjen i. Dilemmaene danner utgangspunkt for samtaler og oppfølging og veiledning i hverdagen. 

At personalet kler seg ut og spiller en rolle i et skuespill er også inspirerende for barna og fører til mye god lek.

 

 

Levering og henting:

Vi minner om at det er viktig å ta kontakt med personalet når du leverer og henter barna. Vi registrerer inn barna i MyKid når de kommer og går, slik at vi alltid har oversikt over hvor mange barn som er tilstede.

Dersom barnet kommer senere enn 9.30, er syk eller tar fri er det fint om dere gir beskjed innen kl. 9.00 samme dag i MyKid. NB: Bruk «Dagspåminnelser» og ikke «send melding» da vi ikke bruker sms-tjenesten i MyKid.

Vi minner også om at det er viktig å lukke ytterdører og porter når dere kommer og går.

 

Barn som sover på dagtid:

Barna sover i utgangspunktet på madrass inne på et tilrettelagt soverom. Vi avtaler med hver enkelt dersom det er behov for vogn en periode. Vi har tepper og madrasser i barnehagen. Ta med evt. Smukk/kosedyr ved behov.

 

Småbarnsgruppe:

Vi starter opp med tilvenning på egen avdeling i august. Småbarnsgruppe der vi møtes på tvers av avdelingene setter vi igang med i september.

Maxigruppe starter også i september. Det vil komme nærmere informasjon om dette til maxibarna i løpet av august.

 

Sykdom

Syke barn holdes hjemme. Etter oppkast/diarè holdes barna hjemme i 48 timer etter symptomer. Dette for å hindre spredning av smitte.

Ved annen sykdom; se an almenntilstanden, og hold barna hjemme til de er i form nok til en aktiv dag inne og ute.

 

Bursdagsfeiringer: 

Barn som har bursdag feirer vi med krone, bursdagsamling og sang i barnehagen, og dere kan ta med f.eks. is/kake eller fruktfat hjemmefra. Barna får en liten bursdagsbok med hyggelige hilsener fra barna på avdelingen.

Bursdagsfeiring på ettermiddag/helg står dere fritt til å arrangere på egenhånd. Vi minner om at invitasjoner ikke deles ut i barnehagen. Spør gjerne dersom dere er usikre på hvem som bør inviteres, slik at ingen føler seg utestengt.

Noen ønsker å invitere hele avdelingen med personal hjem på dagtid. Gi beskjed i god tid, så finner vi en dag som passer.


.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Husk: Planleggingsdager torsdag 18. og fredag 19. august - barnehagen er stengt.