Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Vurdering av barnehageåret 2021-2022

Denne vurderingen bygger på:
- innspill og tilbakemeldinger fra foreldre via samtaler og brukerundersøkelsen samt oppfølging av denne
- personalets medarbeiderundersøkelse og oppfølging av denne
- samtaler med barnegruppa og intervjuer/samtaler med enkeltbarn og mindre grupper

I fortsettelsen presenterer jeg utdrag av disse vurderingene samt sitater og kommentarer fra samtalene med barna.  Som for eksempel dette sitatet:

Barn 1: «De voksne i barnehagen er SNILLE!»

Barn 2: «JA, de snakker med barna og sånn..»

Barn 1: «Også passer de på oss og hjelper oss.»


Hvert område avsluttes også med hva vi tenker at vi kan fokusere på i fortsettelsen av neste barnehageår.

 

 

 

 

Barnegruppen – vennskap, glede og humor

Vi som har jobbet på avdelingen dette året har hver dag opplevd et godt og trygt miljø blant barna på Regnbuen.  Det er og har til tider vært barn som har testet ut det å sette egne grenser, eller testet andres grenser eller kanskje de har prøvd seg på å styre andre i lek og aktivitet.  Dette er jo eksempler på det som alltid skjer der mennesker er sammen, men på Regnbuen så opplever vi at alle barn opplever og/eller viser gjensynsglede, glede av å være sammen med andre og at relasjoner bygges eller forsterkes.

Vi har også dette barnehageåret jobbet aktivt for og opplevd en god åpen tone der barn åpent har kunnet fortelle om ting de er redde for eller ikke klarer enda – og man får støtte og anerkjennelse fra de andre barna.

Barnas kommentarer

5-åring: «Det beste med å gå i barnehagen er at jeg får leke med vennene mine.»

Sagt av et 3åring med STOR iver og entusiasme: «I dag er det ONSDAG!»

Voksen: «Ja, det er det.  Men hva er det som skjer på onsdager da?»

3-åring: «GRUPPER!!»

4-åring: «I barnehagen har jeg lært å leke.»
Voksen: «Kunne du ikke leke før du begynte i barnehagen?»
4-åringen tenker litt: «Jeg husker ikke..»

Videre jobbing

I det første året med pandemi erfarte vi at det å dele barnegruppa i mindre grupper skaper veldig gode rammer for å bli bedre kjent med ukjente leker og ikke minst det å skape og bygge relasjoner.  Dette har vi bragt videre i dette barnehageåret og vi ser fortsatt veldig positive effekter av dette.  Det kan f.eks. bety at en voksen i løpet av formiddagen tar med seg en liten gruppe barn og finner på noe sammen med disse på en annen avdeling.
Dette ønsker vi fortsatt å ta med oss videre.

Aldersdelte grupper på tvers av avdelingene er også en positiv ting, for både barn og voksne, så det kommer vi til å fortsette med.

 

 

 

Sosial kompetanse/Tema: Plass bakpå kosten

Felles i barnehagen har vi gjennomført 11 temasamlinger om heksa, katten og alle vennene deres (pluss dragen da).  Her har vi tatt tak i og dramatisert ting som barna kan kjenne igjen fra hverdagen.

På avdelingen har vi hatt samtaler ved bordet mens vi spiser, i garderoben, i lek, på badet og i samlingsstunder og hvilestunder.  Her har vi fulgt opp temasamlingene med flere fortellinger, flere perspektiver og vi har utbrodert med egne erfaringer og refleksjoner.

Temasamlingene OG arbeidet på avdelingen er laget med inspirasjon og bakgrunn fra Kari Lamers arbeid for sosial kompetanse pluss psykologisk førstehjelp som er med på å skape mer dybde og fokus på følelser.

Vi ser at dette arbeidet engasjerer barna veldig og de viser stor glede og entusiasme rundt de felles temasamlingene og i samtalene på avdeling.

Barnas kommentarer

Voksen: «Hva har du lært i barnehagen da?»

5-åring: «Jeg har lært at man ikke skal slå.»

Voksen: «Men vet du?  Det tror jeg du kunne fra før..  Hva tror du?»

5-åring: «Jo..  Men jeg HAR lært at man ikke skal stenge noen ut av leken.»

Voksen: «Er det noen som får kjeft av de voksne i barnehagen?»

5-åring: «Ja.»

Voksen: «Hva sier de voksne da?»

5-åring: «De sier nei, og så forteller de hvorfor barna ikke kan gjøre det - for det er ikke bra for barna.»

4-åring: «Er det temasamling i dag?»

Voksen: «Ja, det er det.  I dag skal vi få se..»

3-åring: «ER det i DAG?»

4-åring: «JA!»

Videre jobbing

Vi i Søråsen vurderer jevnlig arbeidet våres og grunnstenene dette arbeidet bygger på, og hver gang kommer vi frem til at arbeidet med sosial kompetanse er noe av det viktigste vi gjør.  At barna er trygge, opplever at de er en verdsatt del av et fellesskap og at de har lekekamerater må være på plass før vi kan lære og ta til oss andre ting.  Så dette fortsetter vi med.

Neste barnehageår skal vi ta utgangspunkt i fortellingene om «Bamse, verdens sterkeste bjørn» som ble skapt av Rune Andréasson på 60-tallet, fikk sin eget tegneserieblad på 70-tallet og som det nå finnes tegneserier, animasjon serier og film om.  Dette er et univers med mange ulike karakterer som kan bli et godt utgangspunkt for nye temasamlinger.

 

 

 

Lek

Lekens innhold har variert og hatt sine perioder der mange, eller alle, har engasjert seg i det samme.  Vi har hatt perioder med lego, veving, duplotog, maling, tegning, lage bøker, klippe og lime og mye mer.  Men det er også noen ting som har holdt seg like sterkt igjennom dette barnehageåret.  Og det har blant annet vært familielek og sykling.

Vi har også hatt fokus på å tilføre nye elementer i lek, og det tydeligste for dere foreldre har kanskje vært store ting som vinter-OL og sommer-OL.

Barnas kommentarer

5-åring: «Jeg liker å huske og ta triks på huska.»

3-åring: «Jeg liker å danse.»

4-åring: «Jeg liker å leke med vennen min – hvor er han nå?» 

Videre jobbing

Vi ønsker å forsterke lekens plass på avdelingen.  Dette vil vi gjøre gjennom å gjøre det enda tydeligere hva vi kan leke med på de ulike rommene men vi vil også skape litt større plass på avdelingen (ved å fjerne skapene med formingsting inne på det store rommet).
Og som tidligere nevnt vil vi fortsette å gi barna erfaringer med å leke i mindre grupper.

 

 

 

Fagområdene / læring

For å sikre at alle barna får erfaringer med alle de 7 ulike fagrområdene som er definert for barnehager så har vi jobbet systematisk med disse over tid.  Noen får et naturlig fokus igjennom hele året, mens andre har fått ekstra fokus over en 2-måneders periode.  Her er noen FÅ eksempler: Vi har lært sanger, vi har erfart vær, vind og klær, vi har sett eksperimenter og vi har utforsket nærområdet.
Vi har snakket om og sett effekten av friksjon, eller resultatet av de usynlige bakteriene vi har på hendene ved hjelp av brødskive-eksperimentet, vi har sjekket hva som kan flyte, vi har lært masse om bokstaver, lyder og forbokstaver og vi har sett at fuglebebier dør om mammaen og pappaen blir borte.

Barnas kommentarer

Voksen: «Hva har du lært i barnehagen?»

5-åring: «Å være snill med andre og ikke holde andre utafor»

4-åring: «Nye leker»

5-åring: «Å besøke skolen»

Videre jobbing

Vi ønsker å videreføre denne måten å jobbe på; med å fordele fagområdene slik at de alle får sin tid i rampelyset.

Men vi synes det er utfordrende å dokumentere alt vi gjør for dere foreldre.  Å dokumentere alt får vi nok aldri til, men vi har en visjon om å kunne dokumentere mer med bilder i MyKid og at vi da bruker en beskrivende tekst som forteller hva vi lærer og gjør i barnehagen.

 

 

 

Kosthold

Vi er godt i gang, etter et langt kjedelig opphold, med å kunne smøre egen mat til lunsj og være med på å bake og annen matlaging.

Gjennom året har vi også klart å gjennomføre mange måltider med «månedens mat» med barna og her har vi pratet om og testet det meste fra mat på bål til dissekering og steking av fisk.

Barnehagens plan for kosthold og matservering i barnehagen har også vært et tema på utviklingssamtalene med dere foreldre denne våren og vi er utrolig glade for så mange gode tilbakemeldinger og at dere er så fornøyde – det er vi også.

Barnas kommentarer

3-åring: «I DAG SKAL VI FÅ SMØRE SELV!!!!»

5-åring: «Jeg liker ikke reddiker»

Voksen: «Nei, men det er jo mye annet du liker da.»

5-åringen følger med på de andre som sitter og spiser opp grønnsakene og prøver til slutt en bit.
5-åring: «Vet du? Jeg LIKER reddikker jeg!!  Men akkurat nå så orker jeg ikke mer da..

Videre jobbing

I arbeidet med å skape gode kostholdsvaner og ikke minst å kunne tilby et variert og godt mattilbud i barnehagen så ønsker vi å videreføre den planen og det arbeidet vi har gjort dette barnehageåret.

 

 

 

Barns medvirkning

Som dere har lest i alle månedsskrivene så har vi jobbet med dette igjennom hele året.  I tillegg til de «små» og «hverdagslige» situasjonene der barna får være med å påvirke sin egen hverdag har vi de større der barna har fått påvirke innhold på avdelingsdager (som pysjfester, matretter/månedens mat, forslag om og valg av pinata.

Men for at barna skal forstå og vite at og hvordan de påvirker sin hverdag så må vi synliggjøre og bevisstgjøre dem, og det gjør vi ved å f.eks. bekrefte og fortelle det hver gang.

Barnas kommentarer

Voksen: «Hvilke ting får du bestemme i barnehagen?»

5-åring 1: «Hva jeg vil leke»

5-åring 2: «Og jeg får bestemme hva vi skal være etterpå.»

Videre jobbing

Vi ønsker å fortsette med å bevisstgjøre barna på de situasjonene der de selv er med på å påvirke sin hverdag og at dette skal være gode opplevelser i gruppa.

 

 

 

Foreldresamarbeid

Gjennom daglige samtaler i garderoben, bruk av MyKid og brukerundersøkelsen så har vi fått en del tilbakemeldinger.  I etterarbeidet med brukerundersøkelsen fant vi, personalet, et par områder vi ville fokusere på for å ivareta noe som er bra pluss et par områder vi ønsker å jobbe med det neste barnehageåret for å forbedre noe vi mener kan forbedres.

Videre jobbing

Vi kommer til å følge opp disse punktene (som vi ønsker å ivareta og/eller forbedre) i våres arbeid både på avdeling, men også felles på huset.

 

 

 

Informasjon

 

Bilder

Bildene vi har tatt av barna som ligger på MyKid vil bli slettet i sommer. Dersom dere ønsker å ta vare på bildene, kan disse lastes ned. Vi lagrer ingen bilder av barna i barnehagen, så dette er den muligheten dere har for å ta vare på bilder fra barnehagetiden. 
NB! Frist for å laste ned bildene før de slettes er fredag 15. juli

 

 

Regnbuen neste barnehageår

Barnegruppen vil bestå av 17 barn, tildels fordelt slik:

5 barn født 2017 (1 ny gutt)

3 barn født 2018

4 barn født 2019 (1 ny jente og 1 ny gutt)

4 barn født 2020/2021 (3 nye jenter).

Pernille og Martine har planlagt å starte på studier til høsten.  For å fylle deres tomrom får vi Anne M til avdelingen.  Hun er barnehagelærer og har jobbet noen år på Trollstua der hun også har hatt ansvar for hele avdelingen pluss det pedagogiske ansvaret som leder på småbarnsgruppa.


Dette betyr at når i august vil vi på Regnbuen bestå av:

Axel som avdelingsleder.

Anne M som ansvarlig for småbarna.

Ida og en nyansatt som assistenter.

 

 

Sommeråpent

I uke 27 og 28 er det sommeråpent for de barna som har meldt seg på. Barna må ha med seg mat og drikke til alle måltider. Avdelingene vil bli slått sammen. De barna som kommer, får mer informasjon når det nærmer seg.
Barnehagen er helt stengt i uke 29 og 30.