Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Vurdering av barnehageåret

Her kommer vurderingen av året som gikk

 

 

Først og fremst: Tusen takk for hyggelig sommerhilsen fra dere foreldre, som vi fikk på vår sommeravslutning! Det satte vi veldig stor pris på!

 

Her kommer vurderingen av dette barnehageåret. Vurderingen er basert på årets brukerundersøkelse, samtaler med noen av de eldste barna og personalets vurdering av året som gikk.

Vi ønsker å takke dere alle sammen for et godt samarbeid, og vil benytte sjansen til å ønske Alexander, August, Christian og Oscar lykke til i ny fase i livet, som skolebarn.

Vi kommer til å savne dere på Trollstua!

 

Året som gikk:

 

Barnegruppa- vennskap, humor, glede

Det er et godt miljø i barnegruppa på Trollstua. Vi har barn som er sterke individualister, har bestemte meninger, mye humor, høy lekekompetanse og er gode venner. Hver dag ser vi barn som tar vare på hverandre, deler, leker sammen og hjelper hverandre.

Vi har jobbet mye med å gjøre barna oppmerksomme på hverandre. Det er viktig å se hvordan andre har det, snakke til hverandre med en hyggelig stemme og hilse og inkludere.

 

Barnas kommentarer:

 

«Jeg har fått mange venner på maxigruppa»

«Nå tør jeg å leke med de barna som går på de andre avdelingene også»

«Jeg liker når det er grupper på onsdager. Det er gøy å leke med de andre barna»

 

Videre arbeid:

Vi har sett mye positiv effekt av å dele inn barna i små lekegrupper, og kommer til å fortsette med dette. Vi skal bruke alle leketilbudene på de andre avdelingene, og få oversikt over hvilke barn som trenger hva når det gjelder leketilbud og nye venner.

Aldersinndelte grupper på onsdager fortsetter vi med, og vi ser at barna finner hverandre på tvers av avdelingene også i leken resten av uka.

 

 

Sosial kompetanse/tema

Vi har hatt temasamlinger med skuespill fra «Plass bakpå kosten» hver måned. Alle temasamlingene har foregått ute, og barna gleder seg og er engasjerte hver gang.

Det har vært stor entusiasme fra barna rundt rollefigurene på temasamlingene. Vi har sett lek i hverdagen der barna har vært heks og tryllet med tryllestav, de har laget heksebrygg i heksegryta og lekt drage. Et av målene med disse samlingene er at det skal inspirere til lek, og det har vi sett mye av.

Samlingene inneholder også ulike temaer, og dilemmaer som barna blir opptatt av og kan lære av. Vi har tatt temaer som selvhevdelse, selvkontroll, konfliktløsning, positive sosiale handlinger, følelsesregulering, empati og rolletaking.

De bidrar til løsninger på konflikter, og kommer med innspill underveis. Etter samlingene er det flere som liker å tegne det de har sett.

 

Barnas kommentarer:

 

«Det er mest venner her, det er nesten ingen som er uvenner. Bare noen ganger så krangler vi, men så leker vi etterpå. Jeg leker med alle jeg! Bare ikke så mye småbarna for de går ut når vi skal begynne å leke.»

«Jeg liker bare å leke med vennene mine, og de vil alltid leke med meg, det er sååå gøy, og da vil vi ikke slutte når det er ryddetid!»

«Temasamlingene var gøy, og jeg ble våt da heksa spruta vann på dragen. Det var morsomt å leke med dragehodet på festen.»

 

Videre arbeid

Vi fortsetter selvfølgelig å jobbe med sosial kompetanse. Vi skal ha temasamlinger hver måned., som vi følger opp i hverdagen.

Vi har valgt ny bok for neste år, som skal være utgangspunkt for temasamlingene gjennom hele året. Valget falt på «Bamse, verdens sterkeste bjørn».

Dette er i utgangspunktet tegneserier fra 70-tallet, som nå har blitt populært igjen, og modernisert i ny film. Vi skal gjøre oss kjent med rollefigurene bl.a: Bamse, lille hopp, Skallmann, og kanskje Ulven og Krøsus Sork.

Barna gleder seg allerede til dette, og er spente på hvem av de voksne som skal kle seg ut som de ulike figurene.

 

Lek:

Det er mye variert lek på Trollstua. I år har mange barn blitt inspirert av bygging og konstruksjonslek med Daniel. Det har vært bygget store Duplobygg, kompliserte klinkekulebaner, PlussPluss-figurer i 3D bygget og lange domino-baner.

Beyblade (snurrebass) har også vært en hit, som har ført til veldig godt samspill. Det er en teknikk som skal læres for å få disse til å spinne. Det er utrolig fint å se hvordan barna har hjulpet hverandre og samarbeidet om dette.  

Det er også mye rollelek. Rolleleken til de eldste barna er fortsatt inspirert av tv-serier og dataspill. De yngre barna leker mye «hverdagsaktiviteter» som familie, dyr, lege, men også leker inspirert av temasamlinger eller historier og eventyr. (Bukkene bruse, Kardemomme by, Karius og Baktus, heksa på kosten osv.) Vi ser at det har hatt effekt å tilføre rekvisitter til leken, som legeutstyr, dukker og utkledningstøy, og at voksne er med i lek og inspirerer med fortellinger har gjort at leken utvider seg og inkluderer flere barn.

 

Barnas kommentarer:

 

«Jeg liker å leke med duplo, og aller mest med venene mine»

«Jeg liker klinkekulebane, og å gå på andre avdelinger, og bygge med de store putene.»

«Å kle seg ut! Kan vi snart få kostymene til Kasper og Jesper og Jonatan?»

 

Videre arbeid

Vi skal tilføre flere rekvisitter både fra temasamling-figurene og utkledningsklær fra det barna er opptatt av.

Vi fortsetter å lage lekegrupper og skjerme leken slik at barna får ro til å leke over tid.

Vi skal også være deltakende voksne i leken, og inspirere barna, slik at det skjer læring og utvikling.

 

 

Fagområdene/læring

I løpet av året har vi jobbet systematisk med å gi barna erfaringer og læring innenfor alle rammeplanens 7 fagområder. Vi har hatt fokus på ett fagområde i to måneder og lagt opp aktivitetene deretter. Det har vært turer til biblioteket, Skallumskogen, Krokvollen og Gjønnesjordet.

Gjennom hele året har fagområdet Natur, miljø, teknologi vært gjennomgående tema. Barna har deltatt i og lært om dyrking fra frø til plante, og vet godt hva som trengs fra naturen og vår side for å lykkes. Vi har studert insekter i forstørrelsesglass og lært oss navn på dem og hva noen av dem sin oppgave er (Pollinering, jordforbedring, nedbryting)

Spesielt gøy er det når vi tar frem det digitale mikroskopet og kan se krypene på virkelig nært hold.

Vi har også jobbet med å påvirke barna med gode holdninger når det gjelder matsvinn, forbruk og ta vare på de tingene vi har.

Vi har lekt oss med bokstaver, tall, måling og telling, barna har lært nye sanger, rim og regler, Vi har vært på aketur og gått på ski og vi har gjort formingsaktiviteter der vi har malt på stener, pinner, papir.

 

Barnas kommentarer:

«Jeg har lært å sykle på tohjulsykkel, også har jeg lært å tegne heeelt innafor streken. Da jeg var liten klarte ikke jeg å klippe selv, men nå kan jeg det.»

«Jeg klarer faktisk å skjære med skarp kniv, også lager jeg rundstykker som er helt uten sprekker, Det klarer ikke de andre barna»

«Jeg klarer å skrive navnet mitt, og mamma og pappa sitt, men noen bokstaver husker jeg ikke helt tror jeg....»

«I barnehagen lærer vi jo mest å være venner og sånn, og ikke løpe og rope inne og sånn»

 

Videre arbeid:

Vi liker godt tilnærmingen å ha fokus på ett fagområde i en periode, og fordype oss i det. Dette kommer vi til å fortsette med det neste barnehageår. Vi ønsker å bli flinkere til å dokumentere læring som skjer i det vi opplever og forsker på i hverdagen. Dette vil vi gjøre gjennom bilder og tekst i MyKid, og ved å dokumentere det barna lager, gjør og sier.

 

 

Foreldresamarbeid

Vi er veldig glade for den gode dialogen vi har med dere foreldre. Vi ser på det som viktig med små tilbakemeldinger i hverdagen, og det engasjementet dere viser når dere møter opp på tilstelninger i barnehagen. Det setter både barna og vi pris på.

På brukerundersøkelsen har vi fått gode tilbakemeldinger på barnas læring og trivsel i barnehagen, og ikke minst at barna har gode relasjoner med hverandre og oss voksne. Dette er noe vi setter høyt og prioriterer i hverdagen, så det er en hyggelig tilbakemelding å få.

 

Videre arbeid:

Vi ønsker å fortsette med å ha god kontakt i hverdagen, og lav terskel for en ekstra samtale dersom det er ønskelig fra dere eller oss. Vi ønsker at dere foreldre skal medvirke i enda større grad når det gjelder innhold på foreldremøter, men også innhold i barnas hverdag på Trollstua

 

 

VIKTIG INFO:

 

Bilder av barna i MyKid

 

Vi vil informere dere om at bildene vi har lagt i MyKid er tilgjengelige fram til 15. juli. Etter dette vil de bli slettet. Vi anbefaler dere å laste ned de bildene dere ønsker å ta vare på i god tid innen denne fristen.

 

 

Informasjon om neste barnehageår:

 

Personal:

På Trollstua blir det i år noen endringer i personalsammensetningen:

Anne 100% Pedagogisk leder

Vegard 100%

Julia 100% (Nyansatt, skal følge småbarnsgruppa)

Vilde 60 % (mandag, tirsdag, onsdag)

 

Barnegruppa:

3 maxibarn

5 barn født i 2018

5 barn født i 2019 (1 ny gutt)

3 barn født i 2020 (1 ny gutt og en ny jente)

1 ny jente født i 2021

 

 

Ferieavvikling og oppstart: 

Nå går vi inn i ferieuker, og i juli, vil det være sammenslåinger av avdelinger for de barna som skal være her. Det vil bli sendt ut plan og informasjon om dette til de det gjelder.

For de som starter opp igjen første uken i august vil det også være samarbeid mellom noen avdelinger, da det fortsatt er personal på ferie, og færre barn i barnehagen. Det vil være voksne som barna kjenner godt tilstede.

 

Nå vil vi ønske dere alle en god og lang sommerferie, så gleder vi oss til å møtes igjen i august