Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Etikk, religion og filosofi

Progresjonsplan for fagområdet i mai-juni

Etikk, religion og filosofi

 

Å tilegne seg samfunnets grunnleggende normer og verdier er nødvendig for å omgås andre. Vi legger vekt på å skape et miljø der alle viser toleranse og respekt for hverandre. Det er rom for ulikheter og annerledeshet. Vi samtaler om og undrer oss over etiske og filosofiske spørsmål sammen barna, og er opptatt av å videreføre tradisjoner rundt høytidene. I Søråsen har vi utviklet vår egen modell for utvikling av sosial kompetanse. Denne bidrar til at barna lærer seg å komme med i lek, inkludere, vise omsorg, hevde seg i gruppen, kontrollere seg og løse konflikter.

1-3 år

3-6 år

Mål:

ü  Vise omsorg for andre

ü  Uttrykke egne følelser

ü  Erfare at vi er forskjellige og har ulike behov

ü  Begynne å forstå forskjell på rett og galt

ü  Delta i tradisjonene knyttet til høytidene vi markerer

ü  Vise nysgjerrighet og undring

 

Mål:

ü  Se andres behov og handle ut i fra det

ü  Forstå andres følelser og handle ut i fra det

ü  Behandle hverandre likeverdig med respekt og toleranse for ulikheter

ü  Forstå forskjell på rett og galt, og ha et ønske om å handle riktig

ü  Få kjennskap til noen høytider og tradisjoner knyttet til disse

ü  Kunne undre seg og filosofere

Metode:

ü  Voksne gir positiv oppmerksomhet når barna viser omsorg for andre

ü  Voksne setter ord på barnas følelser

ü  Voksne ivaretar barnas individuelle behov

ü  Voksne korrigerer negativ adferd

ü  Voksne tilpasser nivået på aktivitetene til barn under 3 år.

ü  Voksne stiller undrende spørsmål

Metode:

ü  Voksne gir positive tilbakemeldinger når barna gjør noe bra for andre

ü  Voksne tar barnas følelser på alvor

ü  Voksne behandler barna individuelt og rettferdig og tar like mye hensyn til alle

ü  Vi bruker temasamlinger til å fokusere på ulike sosiale ferdigheter og følger opp dette i hverdagen.

ü  Vi markerer høytider og viderefører noen tradisjoner knyttet til disse

ü  Voksne har en undrende holdning, og gir rom for barnas tanker og filosofi