Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Kommunikasjon, språk og tekst

Progresjonsplan for fagområdet i januar - februar

Kommunikasjon, språk og tekst

 

Et godt utviklet språk er viktig for å kunne fungere i lek og sosialt samspill. I leken bruker barna språket til å argumentere, forhandle og fortelle hverandre hva leken handler om. Barn som kan sette ord på sine følelser kan lettere bli forstått og få hjelp til å håndtere vanskelige følelser. I Søråsen jobber vi aktivt for at barna skal beherske muntlig språk i kommunikasjon med andre og at de skal bli trygge nok til å ytre sin mening i gruppa. Lekerommene på avdelingene innbyr til rollelek. Vi bruker vi sanger, rim og regler jevnlig, og vi har vi et rikt utvalg bøker tilpasset ulike aldersgrupper og interesser. Hver dag har vi lesestund for alle barn.

1-3 år

3-6 år

Mål:

ü  Formidle egne følelser, ønsker og behov

ü  Oppfatte andres følelser, ønsker og behov

ü  Kunne ta kontakt med andre på en konstruktiv måte

ü  Vise interesse for bøker, sanger, musikk, rim og regler

Mål:

ü  Formidle egne følelser, ønsker og behov verbalt

ü  Kunne være i dialog med andre

ü  Kunne løse konflikter på en konstruktiv måte

ü  Kunne sanger, rim, regler og fortellinger

ü  Vise interesse for bokstaver og tall

Metode:

ü  Voksne setter ord på barnas følelser og opplevelser

ü  Voksne bekrefter barnas følelser og behov

ü  Voksne er aktive i barnas aktivitet og lek, og tilrettelegger for rollelek

ü  Vi har samlingsstund hver dag med fortelling, sang, rim og regler

Metode:

ü  Voksne bekrefter barnas uttrykk for følelser, ønsker og behov

ü  Tid til den gode samtalen hver dag

ü  Vi bruker 5-trinns konfliktløsningsprogram. (Lamer)

ü  Vi har samlingsstund hver dag med fortelling, rim, regler, bøker og samtaler

ü  Vi har gjenkalling hver dag der barna i en liten gruppe forteller om lek og opplevelser