Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Kunst, kultur og kreativitet

Progresjonsplan for fagområdet i november - desember

Kunst, kultur og kreativitet


 

Barnehagen er en kulturarena med rom for kreativitet og skaperglede. I Søråsen er vi opptatt av rollelek og dramatisering, og voksne bruker systematisk drama som formidlingsmetode. Hver avdeling har rom som er tilrettelagt for dramalek og rollelek.

Kultur handler om arv, tradisjoner og fornyelse. Barna i Søråsen blir påvirket og formet av kulturen i barnehagen. Aldersblandete barnegrupper bidrar til at barnekulturen videreformidles fra de eldste til de yngste barna.

Alle barn får delta i aktivitetsgrupper med musikk, forming og uteliv.

Våre faste tradisjoner og markeringer gjennom året bidrar til en barnehagekultur, som barna er med på å vurdere, videreformidle og fornye.

 

1-3 år

3-6 år

Mål:

ü  Få varierte og positive opplevelser knyttet til musikk, dans og dramalek

ü  Utvikle fantasi og kreativitet ved å skape noe selv

ü  Oppleve estetiske uttrykksformer og bli inspirert til å skape sitt eget uttrykk

ü  Få erfaringer med ulike materialer som stimulerer sansene

Mål:

ü  Oppleve ulike kunstneriske uttrykksformer som musikk, dans, drama, språk og litteratur

ü  Bruke fantasien, kreativ tenkning og skaperglede

ü  Oppleve mestring og få erfaringer med å skape noe av musikk, drama og forming

ü  Utvikle kunnskap om virkemidler, teknikk og form

Metode:

ü  Voksne er aktive i rollelek i lek og aktivitet

ü  Voksne dramatiserer og forteller eventyr for barna

ü  Vi har samlingsstund der barna lytter til musikk, synger og danser

ü  Voksne tilrettelegger for ulike estetiske aktiviteter

Metode:

ü  Voksne dramatiserer for barn og oppmuntrer til dramalek og rollelek

ü  Vi ser teaterforestillinger og besøker museer

ü  Vi har samlingsstunder med sang, musikk og dans

ü  Voksne tilrettelegger for ulike estetiske uttrykk

ü  Alle får tilbud om å delta i eventyrstund, forming og musikkgruppe