Meny
Forside
Søråsen 20B 1356 Bekkestua Vis på kart
Telefon: 67 12 55 76 Send oss e-post
Redaktør: Merete Andersen
Kropp, bevegelse, mat og helse

Progresjonsplan for fagområdet i september - oktober

Kropp, bevegelse, mat og helse

 

Mestringsfølelse gir trygghet og stimulerer til å prøve mer. Det fysiske miljøet i Søråsen er godt tilrettelagt for utfordringer på ulike nivåer. Utelekeplassen innbyr til variert aktivitet med naturlig ulendt terreng og spennende lekeapparater. I tillegg går vi turer i skogen, arrangerer hinderløyper, gym, aketurer, skiturer mm. Barnehagen har egne rom som er tilrettelagt for fysisk aktivitet. Barna har tilgang på ulike aktiviteter som stimulerer finmotorikken og grovmotorikken. I Søråsen legger vi vekt på sunne matvaner og god hygiene. Barna smører maten sin selv, og får servert variert mat og frukt og grønnsaker hver dag (se egen plan på nettsiden). Vi legger vekt på et sosialt fellesskap rundt matbordet.

Dagsrytmen i barnehagen er tilpasset barnas behov for fysisk aktivitet og hvile.

 

1-3 år

3-6 år

Mål:

ü  Bli kjent med sin egen kropp og bruke de ulike sansene

ü  Oppleve fysisk mestring ut i fra egne forutsetninger,

ü  Få gode erfaringer med utelek i alle årstider.

ü  Delta i det sosiale fellesskapet ved matbordet

Mål:

ü  Et positivt forhold til å bruke kroppen sin

ü  Søke nye fysiske utfordringer

ü  Bruker alle årstider til å mestre ulik fysisk aktivitet

ü  Ha en forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold

Metode:

ü  Utelek i ulendtterreng hver dag, og turer i skogen

ü  Voksne tilrettelegger for utfordringer på ulike nivåer, og er støttende og motiverende i lek og aktivitet

ü  Vi er ute i all slags vær

ü  Voksne oppmuntrer barna til å prøve å smøre maten sin selv

Metode:

ü  Voksne legger tilrette for fysisk aktivitet og varierte utfordringer som gym, utegrupper og hinderløyper

ü  Voksne er støttende og motiverende

ü  Vi går på turer i nærmiljøet

ü  Barna smører maten sin selv, og hjelper de yngre barna