Meny
Velg avdeling Samarbeidsutvalg Sandal
Postadresse Madla barnehagene, Postboks 355, Forus 4068 STAVANGER Telefon: 95056602 Send oss e-post
Bråde barnehage Storåkerveien 10 4046 Harfsfjord Telefon: 51913180 Send oss e-post
Molkeholen barnehage Madlamarkveien 4 4042 Harfsfjord Telefon: 51 50 73 83 Send oss e-post
Sandal barnehage Fasanveien 19 4042 Hafrsfjord Telefon: 51912340 Send oss e-post
Slåtthaug barnehage Havrestien 12 4042 Hafrsfjord Telefon: 51 91 33 40 Send oss e-post
Hafrsfjord åpen barnehage Regimentsveien 30 4045 Hafrsfjord Telefon: 95 80 28 82. Send oss e-post
Smiodden åpen barnehage Storlomveien 11 4049 Hafrsfjord Telefon: 989 03 426 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Fagervik
Det er 8 dokumenter i arkivet.

VELKOMMEN TIL SANDAL BARNEHAGE 

Avdelingsleder: 51913182

E-post: britt.lillian.vaula@stavanger.kommune.no

Åpningstider: 07.30-16.30

And: 99103621

Meis: 99103494

Fasan: 99107358

Spurv: 99100924

Svane: 99107322

I barnehageloven §4 står det "For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg".

Foreldreråd består av foresatte til alle barna i barnehagen.

Foreldrerådet skal velge hvem som blir foreldrerådets representant i samarbeidsutvalgets som skal sikre at deres fellesinteresser blir ivaretatt og bidra til at samarbeidet skaper et godt barnehagemiljø.

Samarbeidsutvalget

De valgte representantene fra foreldrerådet samarbeider med de ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe blir presentert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. men ikke med flere representanter enn de øvrige grupper.

I tillegg har barnehagens styrer møte og talerett, men ikke stemmerett. 

Samarbeidsutvalget sitt mandat

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og er i følge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontakt skapende og samordnede organ for partene, som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.

Kontakt skapende: Dugnader, temakvelder og ulike markeringer

Drift: Være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. SU er også med på å fastsette årsplan for den pedagogiske virksomhet.