Meny
Velg avdeling SU og FAU Bråde
Postadresse Madla barnehagene, Postboks 355, Forus 4068 STAVANGER Telefon: 95056602 Send oss e-post
Bråde barnehage Storåkerveien 10 4046 Harfsfjord Telefon: 51913180 Send oss e-post
Molkeholen barnehage Madlamarkveien 4 4042 Harfsfjord Telefon: 51 50 73 83 Send oss e-post
Sandal barnehage Fasanveien 19 4042 Hafrsfjord Telefon: 51912340 Send oss e-post
Slåtthaug barnehage Havrestien 12 4042 Hafrsfjord Telefon: 51 91 33 40 Send oss e-post
Hafrsfjord åpen barnehage Regimentsveien 30 4045 Hafrsfjord Telefon: 95 80 28 82. Send oss e-post
Smiodden åpen barnehage Storlomveien 11 4049 Hafrsfjord Telefon: 989 03 426 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Fagervik

VELKOMMEN TIL BRÅDE BARNEHAGE

Avdelingsleder: 51913180 / 99378988 

E-post: nina.lande.espevik@stavanger.kommune.no

Åpningstider: 07.30-16.30

Vettene: 90781930

Alvene: 90778950

Tussene: 90713661 / 90808322

Huldrene: 90753014 / 90743915

 

I Barnehageloven §4 står det: “ For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.” Foreldreråd består av foresatte til alle barna i barnehagen. Foreldrerådet skal velge Samarbeidsutvalgets medlemmer som blir foreldrerådets representant i samarbeidsutvalget.    

Samarbeidsutvalget sitt mandat: Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene, og er ifølge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene, som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.

Kontakt skapende: Dugnader, temakvelder og ulike markeringer

Drift: Være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. SU er også med på å fastsette årsplan for den pedagogiske virksomhet.